Alla unga förtidspensionärer ska få utbildning eller praktik

Alla de 27 000 ungdomar som är förtidspensionärer ska garanteras utbildning, praktik eller arbetsträning. Det säger statsminister Fredrik Reinfeldt och socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

Enligt regeringens beräkningar har antalet unga med förtidspension ökat från 16 000 till 27 000 personer mellan 1998 och 2007.
– Av dem får bara fyra av tio ta del av någon aktivitet som kan göra det möjligt för dem att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. Detta vill vi ändra på. Vi presenterar en ny garanti för alla dessa unga. De ska få tillgång till någon form av aktivitet, vare sig det gäller utbildning, praktik eller arbetsträning, skriver Reinfeldt och Husmark Pehrsson i en debattartikel.

Några fler detaljer om hur aktiviteterna för unga förtidspensionärer ska se ut presenteras inte av regeringen än så länge.

Inte heller ges något besked om hur aktivitetsersättningen ska se ut i framtiden, mer än att Reinfeldt och Husmark Pehrsson skriver att ”vi ser över bedömningsgrunderna” för aktivitetsersättningen till unga.

– Vi har sett hur antalet personer med aktivitets- och sjukersättning mer än fördubblats de senaste 35 åren, trots att det allmänna hälsoläget blivit bättre. Siffrorna är orimliga och systemet djupt orättvist. Vi är övertygade om att många har en viss arbetsförmåga kvar som kan och bör tas till vara, skriver Reinfeldt och Husmark Pehrsson.

Läs hela debattartikeln på regeringens webbsajt
De anser att förtidspension har blivit en återvändsgränd och påpekar att mindre än en procent kommer tillbaka till arbetslivet.
Vidare hänvisar de till en studie hos Försäkringskassan som visar att en fjärdedel av förtidspensionärerna mellan 30 och 44 år tror att de kan börja arbeta om de får rätt stöd.
– Alla som känner att de kan bidra på arbetsmarknaden ska ges möjlighet att göra det. Därför öppnar vi nu för att alla som i dag har beviljats en permanent förtidspension ska få arbeta så mycket eller så lite som de själva önskar, skriver Reinfeldt och Husmark Pehrsson.

Rätten ska gälla ”alla former av arbete eller studier”. Den som arbetar ska få behålla arbetsinkomster upp till 41 000 kronor om året, utan att förtidspensionen minskas. Om arbetsinkomsterna överstiger denna nivå reduceras förtidspensionen sedan med hälften av arbetsinkomsten över 41 000 kronor.

Regeringens garanti om att ge unga förtidspensionärer studier
eller praktik presenterades i en debattartikel i Dagens Nyheter idag,
samtidigt som riksdagen skulle ta ställning till propositionen om ny
sjukförsäkring. Efter en het debatt sköts beslutet upp.