Allt fler anmäler skolan för brister i särskilt stöd

Antalet anmälningar till Skolinspektionen ökade kraftigt förra året. Mest ökade anmälningar för att man ansåg att skolan inte gett eleven tillräckligt särskilt stöd.
– Det är oroande om en ökande andel av eleverna och deras föräldrar upplever att de inte får det stöd de behöver i skolan, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen.

Norrbotten är det län som har den högsta andelen anmälningar i förhållande till befolkningen 0-20 år. Därefter kommer Örebro, Gotlands och Skåne län.

Skolinspektionens statistik för 2009 kan laddas ner på www.skolinspektionen.se/anmalningar2009

Totalt fick Skolinspektionen ta emot 1550 anmälningar under 2009. Det var en ökning med 20 procent jämfört med föregående år.

Vanligaste klagomålet i anmälningarna gällde skolans åtgärder när barn blivit kränkta. Närmare 40 procent av ärenden gällde kränkande behandling.

Var femte anmälning avsåg brister i det särskilda stödet till elever. Det var denna anmälningsgrund som ökade mest under året.

– Vi vet ännu inte om det är en del i en uppåtgående trend. Men det är oroande om en ökande andel av eleverna och deras föräldrar upplever att de inte får det stöd de behöver i skolan, säger Ann-Marie Begler.