Nyheter

Allt fler anmäler skolan för brister i särskilt stöd


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Antalet anmälningar till Skolinspektionen ökade kraftigt förra året. Mest ökade anmälningar för att man ansåg att skolan inte gett eleven tillräckligt särskilt stöd.
– Det är oroande om en ökande andel av eleverna och deras föräldrar upplever att de inte får det stöd de behöver i skolan, säger Ann-Marie Begler, Skolinspektionen.

Antalet anmälningar till Skolinspektionen ökade kraftigt förra året. Mest ökade anmälningar för att man ansåg att skolan inte gett eleven tillräckligt särskilt stöd.
– Det är oroande om en ökande andel av eleverna och deras föräldrar upplever att de inte får det stöd de behöver i skolan, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen.

Norrbotten är det län som har den högsta andelen anmälningar i förhållande till befolkningen 0-20 år. Därefter kommer Örebro, Gotlands och Skåne län.

Skolinspektionens statistik för 2009 kan laddas ner på www.skolinspektionen.se/anmalningar2009

Totalt fick Skolinspektionen ta emot 1550 anmälningar under 2009. Det var en ökning med 20 procent jämfört med föregående år.

Vanligaste klagomålet i anmälningarna gällde skolans åtgärder när barn blivit kränkta. Närmare 40 procent av ärenden gällde kränkande behandling.

Var femte anmälning avsåg brister i det särskilda stödet till elever. Det var denna anmälningsgrund som ökade mest under året.

– Vi vet ännu inte om det är en del i en uppåtgående trend. Men det är oroande om en ökande andel av eleverna och deras föräldrar upplever att de inte får det stöd de behöver i skolan, säger Ann-Marie Begler.

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för HD Motion
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för JAG
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Primass
 • Annons för Made for Movement
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Fremia
 • Annons för STIL
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Särnmark