Allt fler får åka på läger – även utan LSS-beslut

Trots finanskrisen får fler unga med funktionsnedsättning åka på läger i Göteborg. Både LSS-läger, familjeläger och syskonläger har blivit allt mer populära.

Göteborgs stad har ett brett utbud av lägerformer och inte bara på sommaren utan även på helger och lov under resten av året.
Ofta krävs beslut av LSS-handläggare för att barn med funktionsnedsättning ska få åka på specialläger. Men i Göteborg behöver det inte vara så.

Där är det möjligt att söka plats på speciella temaläger hos stadens lägerverksamhet. En förutsättning är att barnet har en funktionsnedsättning, men inte tillhör LSS personkrets.
– De barn som kommer till våra temaläger är ofta på gränsen till att tillhöra LSS eller är inte färdigutredda. Föräld­rarna söker plats direkt hos oss. Vi har som mest haft 70 platser och alla är inte utnyttjade så vi försöker sprida mer information om detta via skolor, berättar Eva Andersson, chef för lägerverksamheten inom Göteborgs stad.

Trenden är fortsatt upp
Göteborg har en av landets mest omfattande lägerverksamheter med 350 deltagare varje år. Verksamheten har ökat och trenden är fortsatt upp, trots finanskrisen. Några sparkrav har inte nått lägerverksamheten, enligt Eva Andersson.
– Våra politiker är väldigt intresserade av lägergårdarna. Själva har de ofta konferens på gårdarna och när de lägger sina politiska mål känns det självklart att fler ska få komma ut till de fina miljöerna, säger Eva Andersson.
Alla läger ordnas inte i egen regi, utan kommunen köper även platser hos exempelvis Ågrenska i Hovås söder om staden.

Föredrar läger
Att efterfrågan ökar beror bland annat på att allt fler familjer föredrar läger före stödfamiljer.
– Många tycker att det är en så positiv och rolig insats. Barnen får träffa andra unga i samma situation och göra roliga saker tillsammans. De får en upplevelse att ta med sig hem. För föräldrarna är det inte pausen i omsorgen som är det primära utan barnens behov av att få träffa andra, säger Eva Andersson.
Intresset ökar även för familjelägren. Många av familjerna har en bakgrund från andra länder och då är familjeläger en bra introduktion till hela lägerverksamheten.
– När man kommer från andra länder kan läger ge helt andra associationer än vi är vana vid, som stora logement och taggtrådsstängsel. När de kommer ut till våra fina lägergårdar vid havet känner de ofta att ”det här vill vi fortsätta med”. De får insyn i vad det handlar om och får träffa andra familjer som har barn med funktionsnedsättningar. Det kan vara ett viktigt steg mot att våga släppa taget om sina barn.
– Familjelägren har blivit väldigt populära även om vi inte har så många platser att erbjuda. Vi försöker anordna dem under några större helger varje år så att man inte behöver ta ut så mycket semester för att kunna delta, säger Eva Anders­son.

Annorlunda satsning
Syskonläger är också en lite annorlunda satsning från Göteborgs stad.
– Unga får åka utan sina funktionshind­rade syskon och får umgås med andra som är i samma situation. Flickor i 12-årsåldern är överrepresenterade. De är duktiga, skötsamma och tar på sig ett stort vuxenansvar, men får ofta stå tillbaka.
– Syskonlägren är öppna för alla grupper men de flesta är flickor och de har ofta bröder med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, säger Eva An­ders­son.
– Det finns säkert ett stort behov även hos andra och vi försöker puffa för detta när vi pratar med LSS-handläggare och med föräldrar som vi har kontakt med i den vanliga lägerverksamheten. Ibland anmäler sig någon pojke men om man blir ensam som pojke vill man kanske inte åka. Det kan behövas speciella grupper för pojkar, men dit har vi inte kommit än, säger Eva Andersson.

Informationen måste bli bättre
Viktigast att förbättra, menar hon, är informationen till familjer som har barn med funktionsnedsättnin­gar.
– Vi behöver förmedla mer om vad som händer ute på våra lägergårdar. En del föräldrar vill själva vara med och de är välkomna att komma ut och se. Men alla föräldrar kan inte göra det och då kan en del barn bli jätteledsna för att deras föräldrar inte kommer. Vi försöker hitta fler sätt att berätta genom att ordna filmvisningar med mera och nu ska vi ha igång en tidning med lägernyheter, säger Eva Andersson.

Läs mer på www.goteborg.se/wps/portal/lagerverksamhet