Allt fler köper privat läxhjälp

Hon hade det tufft i skolan och fick så småningom diagnosen d­yslexi. Idag är Karolina Vestin 27-årig operativ chef  för utbildnings­företaget Upgrades Education.
– Jag har lärt mig leva med dyslexi. Det handlar mycket om att bygga upp självförtroendet och vara väl förberedd, säger Karolina.

Vi samtalar med henne för att få en bild av den exploderande marknaden för läxhjälp. Tack vare RUT-avdragen har företag som erbjuder läxhjälp till grundskoleelever ökat sina verksamheter med många hundra procent på bara ett par år.

Upgrades Education räknar med att minst dubbla omsättningen i år jämfört med föregående år.  

Regeringen vill nu utvidga RUT-avdraget så att det även gäller gymnasieelever, så tillväxten lär fortsätta.

Karolinas egna erfarenheter har betydelse när hon nu håller i företagets snabba utveckling. Många ”kunder” har precis som hon själv dyslexi. Andra har koncentrationssvårigheter och kanske diagnoser som ADD eller ADHD. Inlärningssvårigheter är vanliga bland de som efterfrågar läxhjälp.

– Jag tror att nästan tio procent av våra kunder har olika svårigheter, säger Karolina.

Hon vill inte ta ställning till den politiska debatten kring RUT-avdraget. Det viktiga för Karolina är att hjälpa elever som faktiskt behöver hjälp med studierna. Hon har den egna skolgången i färskt minne, med extralärare och hjälpmedel och klasskamrater som frågade ”kan du inte skriva alls?” när hon ensam använde dator för att lösa vissa uppgifter.

– Ibland kan man känna sig mindre smart än alla andra, vilket inte alls är vad dyslexi handlar om.

– Idag är det nog ingen som märker att jag har dyslexi om jag inte själv berättar det, eller om jag är väldigt stressad. Men jag ser alltid till att ha förberedda presentationer istället för att själv skriva på tavlan.

Idag får mellan 400 och 500 grundskoleelever hjälp i hemmet av Upgrades Education. Företaget har cirka 600 aktiva coacher som utgörs av högskolestuderande.

– En del av coacherna är specialiserade på barn med inlärningssvårigheter, ofta är det personer som ska bli lärare eller specialpedagoger eller som själv har haft svårigheter eller har syskon som har det, säger Karolina som dock betonar att medarbetarna inte är utbildade pedagoger.

Läxhjälpscoacherna får viss utbildning när det gäller studieteknik och i vissa fall lite extra utbildning om inlärningssvårigheter. Men behovet av detta bedöms från fall till fall.

En viktig del i verksamheten är att noga gå igenom hur behoven ser ut för den enskilda eleven.

– Nummer ett är att förstå att varje barn är unikt. Vi börjar alltid med att gå igenom vad som är svårt och vilka mål man vill nå. I de flesta fallen handlar det om att klara godkänt. Många anlitar oss för att få någon som inspirerar och motiverar. De flesta som vi hjälper har problem med självförtroendet, men så fort det börjar gå bättre i skolan blir det roligare och enklare och motivationen växer.

– Ofta jobbar man för att komma ikapp, men för att stärka självförtroendet är det viktigt att även jobba förberedande. Om man kikar lite längre fram i boken blir det lättare att vara aktiv när läraren går igenom nya saker. Det blir en sporre.

Vad ska man som förälder tänka på om man funderar på att anlita läxhjälp?

– Se till att vara utförlig när man presenterar eleven och vad som fungerar bra och dåligt. Det räcker inte med att bara säga att eleven har ADHD till exempel, det är viktigt att tydligt peka på vad som fungerar bäst och sämst, säger Karolina.

Hon menar att läxhjälp handlar om mycket mer än att plugga. Självförtroende är en av de viktigaste faktorerna. Och för att hjälpa till med det försöker företaget matcha eleverna med coacher som kan fungera som förebilder.

– Det är bra om man har liknande intressen och kan bolla framtidsfrågor som fortsatta studier och jobb. På så sätt är det en styrka att våra coacher är så unga och inte är lärare. Det gör det enklare för eleven och coachen att relatera till varandra. Om båda är intresserade av natur kanske coachen ska vara någon som läser biomedicin för att stärka intresset, säger Karolina.

Viktigt för att lyckas är också att coachen är engagerad och ger sig tid att verkligen hjälpa eleven.

– De som är tveksamma till att anlita läxhjälp tänker nog ofta att det behövs en utbildad pedagog, men bland våra kunder är man väldigt nöjda med att barnen får den extra tiden och engagemanget.

– För oss har det alltid varit viktigast att kunna bidra med kvalité i vårt arbete, säger Karolina. Samtidigt medger Karolina att man inte kan hjälpa alla elever. I något enstaka fall har man tackat nej till en kund för att man bedömde att företaget inte hade tillräcklig kompetens för att hjälpa till.

För att se resultat är det viktigt med kontinuitet. För att uppnå detta undviker Upgrades Education sporadiska insatser och satsar på abonnemang med ett eller flera två-timmarspass per vecka. Och då kan ett rimligt mål vara att förbättra betygen med en nivå på en termin.

Samtidigt betonar Karolina att läxhjälp handlar om mycket mer än betyg.

– I praktiken handlar det mer om mjuka värden, att hjälpa barn som inte vågar räcka upp handen i klassen eller som skäms för att de inte hänger med. Det är få som hör av sig till oss bara för att de vill ha MVG.

– Vårt fokus är att barn ska trivas i skolan och inte ligga vakna på nätterna och oroa sig för prov som kommer.

Karolina upplever att många fortfarande är tveksamma till att köpa läxhjälp.

– Delvis tror jag det beror på att man tror att vi bara hjälper de som vill upp på MVG-nivå, men många  av våra elever ligger på IG när vi kontaktas.

– När det gäller elever som har en diagnos tror man kanske också att man behöver stöd från någon som är väldigt kunnig inom det området, men de som har provat upptäcker att extratid och engagemang kan ge väldigt mycket. Med våra coacher kan eleven gå igenom kapitlet precis så många gånger som krävs och man kan ta rast så ofta som behövs.

– En del tycker nog också att det är lite läskigt att ta in en främmande person i sitt hem men de som testat är ofta väldigt positiva.

Striden om RUT-avdrag för läxhjälp har handlat om att det mest gynnar de elever som har föräldrar med god ekonomi – inte de  som har störst behov av stöd. Timpriset hos Upgrades Education är 225 kronor efter avdrag. Familjens ekonomi är förstås avgörande för om denna läxhjälp kan anlitas.

– Men om man går ihop och har tre elever som får hjälp samtidigt blir det bara 75 kronor per timme och elev, säger Karolina.
Det händer också att skolor anlitar företagets coacher och anordnar läxhjälp på skolan utan kostnad för eleverna.