Allt fler vill lära sig mer om teckenspråk på distans | HejaOlika

Allt fler vill lära sig mer om teckenspråk på distans

Foto

Teckenspråksutbildningen som sker via Skype är helt anpassad efter varje elevs behov och önskemål.

”Man väljer själv vad man vill lära sig. Gräv där du står, säger vi”

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Forum FUB

– Vi upptäckte att både föräldrar och personal som jobbar med teckenspråk eller AKK hade svårt att få fortbildning. Därför startade vi en distansutbildning som är helt anpassad till individen.

Det berättar Niklas Ahnstedt om den unika utbildningen.

Teckenspråksutbildningen vid June Folkhögskola i Jönköping är nu inne på sin fjärde termin och efterfrågan är fortsatt stor.

Men hur skapar man en teckenspråksutbildning på distans egentligen?
– Utbildningen är under en termin på halvfart så att man kan jobba parallellt. Vi har fyra heldagar då vi träffas fysiskt, och däremellan personliga Skypesamtal var sjätte arbetsdag, säger Niklas.

– Man väljer själv vad man vill lära sig under Skypesamtalet, det hänger helt på vad man själv vill utveckla. Vi har elever både med begränsad kunskap och de som är jätteduktiga. Gräv där du står, säger vi.

Heldagsträffarna är gemensamma för alla 14 eleverna och då ingår bland annat lektioner om dövhistoria och besök på Dövas förening.

 

Foto
Detta är en utbildning vi inte tar betalt för utan den finansieras med statsbidrag, så därför är det en väldigt bra fortbildning för föräldrar, säger Niklas Ahnstedt.

 

Några nackdelar med att kursen är på distans?
– Det har hänt någon gång att tekniken inte varit med oss, vi måste ju ha en bra bild via Skype, men det brukar inte vara problem, säger Niklas.

Allt fler får upp ögonen för möjligheten att fortbilda sig inom teckenspråk eller tecken som stöd (AKK). Inte minst är föräldrar intresserade.

– Detta är en utbildning vi inte tar betalt för utan den finansieras med statsbidrag, så därför är det en väldigt bra fortbildning för föräldrar. När barnen är små får man utbildning men sedan måste man själv se till att utveckla kunskaperna, säger Niklas Ahnstedt.

Publicerad:
2018-09-15

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
AKK, June Fokhögskola, alternativ och kompletterande kommunikation, skola, teckenspråk, utbildning


ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för LSS-skolan

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content