Allt fler vill lära sig mer om teckenspråk på distans

– Vi upptäckte att både föräldrar och personal som jobbar med teckenspråk eller AKK hade svårt att få fortbildning. Därför startade vi en distansutbildning som är helt anpassad till individen.

Det berättar Niklas Ahnstedt om den unika utbildningen.

Teckenspråksutbildningen vid June Folkhögskola i Jönköping är nu inne på sin fjärde termin och efterfrågan är fortsatt stor.

Men hur skapar man en teckenspråksutbildning på distans egentligen?
– Utbildningen är under en termin på halvfart så att man kan jobba parallellt. Vi har fyra heldagar då vi träffas fysiskt, och däremellan personliga skypesamtal var sjätte arbetsdag, säger Niklas.

– Man väljer själv vad man vill lära sig under Skypesamtalet, det hänger helt på vad man själv vill utveckla. Vi har elever både med begränsad kunskap och de som är jätteduktiga. Gräv där du står, säger vi.

Heldagsträffarna är gemensamma för alla 14 eleverna och då ingår bland annat lektioner om dövhistoria och besök på Dövas förening.

Några nackdelar med att kursen är på distans?
– Det har hänt någon gång att tekniken inte varit med oss, vi måste ju ha en bra bild via Skype, men det brukar inte vara problem, säger Niklas.

Allt fler får upp ögonen för möjligheten att fortbilda sig inom teckenspråk eller tecken som stöd (AKK). Inte minst är föräldrar intresserade.

– Detta är en utbildning vi inte tar betalt för utan den finansieras med statsbidrag, så därför är det en väldigt bra fortbildning för föräldrar. När barnen är små får man utbildning men sedan måste man själv se till att utveckla kunskaperna, säger Niklas Ahnstedt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *