Allt svårare få jobb för unga med funktionsnedsättningar

Arbetsförmedlingen har bara dåliga nyheter när det gäller arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar. Och allra värst är det för de yngre i åldrarna 20-44 år.

En fjärdedel av alla ”enkla jobb” har försvunnit sedan år 2000, rapporterar Arbetsförmedlingen idag. Det motsvarar 150 000 arbetstillfällen för personer med kort skolutbildning.

Samtidigt har antalet arbetssökande inom utsatta grupper rusat i höjden och fördubblats, bara under de senaste fem åren. Nästan en kvarts miljon (246 000) personer ingår nu i dessa grupper. Och fler väntas det bli.

Hela arbetslöshetsökningen har drabbat utsatta grupper, till exempel personer med funktionsnedsättningar.

Skillnaderna mellan de utsatta och övriga växer alltså snabbt. För bara fyra år sedan var grupperna ”utsatta” respektive ”ej utsatta” lika stora med 200 000 personer i vardera. Idag är antalet utsatta 246 000 och ej utsatta 160 000.

När Arbetsförmedlingen idag presenterade sin bedömning av arbetsmarknaden fanns heller inga förbättringar att se fram emot:

”Konjukturen ger ingen draghjälp för utsatta grupper”, lyder Arbetsförmedlingens dystra prognos. ”Efterfrågeläget förblir alltför svagt för att grupper med svag ställning på arbetsmarknaden ska uppleva lättnader.”

Istället för lättnader väntas antalet arbetslösa med funktionsnedsättning fortsätta öka. Antalet uppskattas till 95 000 vid slutet av år 2014. En oroande tendens är att huvuddelen av ökningen bland utsatta grupper sker i yngre åldrar, 20-44 år.

Personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga utgör en stor del av det som Arbetsförmedlingen betecknar som utsatta grupper. Där ingår också ungdomar med dålig utbildning, utomeuropeiskt födda och arbetslösa som är 55 år eller äldre.

Diagram som visar fördelningen mellan utsatta och ej utsatta grupper.

OVAN: Diagram som visar fördelningen mellan utsatta och ej utsatta grupper.

Diagram som visar fördelningen mellan inom gruppen utsatta.

OVAN: Diagram som visar fördelningen inom gruppen ”utsatta”. Båda diagrammen är hämtade ur Arbetsförmedlingens material.