Allt svårare följa lagen för Sveriges socialchefer

Det har blivit allt svårare för socialcheferna att följa LSS och Socialtjänstlagen. Förra året rapporterade fackförbundet Vision att nästan var tredje socialchef bryter mot lagarna av ekonomiska skäl. Situationen kan ha förvärrats sedan dess.
– Konjunkturen har inte varit till vår fördel och kostnaderna för försörjningsstödet har ökat, så situationen har sannolikt inte blivit bättre, säger Lotta Persson, socialchef i Botkyrka och ordförande för FSS, Föreningen Sveriges Socialchefer.

Visions rapport om att socialchefer bryter mot LSS ledde till upprörda reaktioner från organisationer som RBU.

I en intervju med Föräldrakraft sa barn- och äldreminister Maria Larsson att ”lagen ska följas, punkt slut”.

Lotta Persson håller med om att det är allvarligt att LSS och Socialtjänstlagen inte följs till punkt och pricka. Men hon vill också ha en diskussion om prioriteringar.

– LSS är en mycket bra lag som ger personer med funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra. Men lagen ställer mycket hårda ekonomiska krav och vi tycker att man bör se över den så att lagen inte blir så svår att leva upp till, men ändå fullföljer lagens grundidé. Den som alltid måste prioritera är den som finns längst ut i verksamheten.

Är det inte så att lagen måste följas i första hand, sedan budgeten?
– Det är lätt att säga, men socialtjänsten måste prioritera så att pengarna räcker. LSS är en tvingande lag och därför är det väldigt svårt att komma undan kostnaderna. Vi behöver resonera om det alltid är just de insatserna som är bäst för den enskilde.

– Det är klart att lagen ska följas, men det är mycket svårare att med LSS välja olika alternativ än med Socialtjänstlagen, trots att insatserna för den enskilde kan vara lika bra.

Politikerna måste väl tillsätta resurser så att lagen kan följas?
– Vi måste kanske prioritera bland det vi gör. Det har stiftats många lagar och politikerna har inte alltid avsatt medel till hundra procent.

Arbetslösheten bland unga är en mycket viktig fråga för landets socialchefer, menar Lotta Persson.

– Den höga ungdomsarbetslösheten är förödande. Det är inte bra att så många får börja sin livskarriär med att få försörjningsstöd. Ungdomar borde få ett mer generellt stöd som a-kassa eller liknande i avvaktan på att de får jobb. Samtidigt bör det satsas mer på arbetsmarknaden och på utbildning. Vi måste ge unga hjälp till en bättre start så att de inte får så höga krav på sig och svårt att hitta sin roll i samhället. Idag är det oerhört mycket svårare att komma in på arbetsmarknaden för unga jämfört med tidigare.

Även på bostadsmarknaden har det blivit mycket svårare att ta sig in, bedömer Lotta Persson.
– Människor med låga inkomster eller skulder har fått allt svårare att få bostad. Det är ett problem som socialtjänsten brottas med över hela landet.

Socialcheferna efterlyser satsningar på kompetensutveckling inom stödet till personer med funktionsnedsättningar. Här har kompetensen halkat efter andra områden.
– Inom LSS har man inte satsat lika mycket på kompetensutveckling som inom äldreomsorg och socialpsykiatri, säger Lotta Persson.

– Vi vet att en kompetensutveckling skulle ge bättre insatser inom LSS och statsmakterna har samma uppfattning men har hittills inte tillsatt resurser för det. När man möter människor som lever under svåra omständigheter är det viktigt att personalen är rustad för det.

Några av dessa frågor är aktuella inför planeringen av Socialchefsdagarna som äger rum i Stockholm 26-28 september. Temat blir ”Innanför men utanför”.
– I många av de frågor som vi jobbar med stöter vi på människor som upplever ett utanförskap, synligt eller osynligt. Det kan handla om att bli bortvald på arbetsmarknaden eller bostadsmarknaden på grund av ålder, funktionsnedsättning eller tidigare missbruk, säger Lotta Persson.