Alltför svårt att få annan hjälp än medicin vid adhd

– När det gäller behandling av adhd står det i Läkemedelverkets riktlinjer att medicinering ska föregås av andra insatser. Men det är långt ifrån alla som får ta del av dessa, säger Annika Brar, psykiatriker, som jobbat mycket med barn och vuxna med diagnosen adhd.

Hon menar att kunskap om funktionsnedsättningen är viktigast när det gäller adhd, och grunden för alla andra typer av behandlingar.

Medicin kan vara nödvändigt som ett komplement till andra insatser men det är viktigt att medicinen i sig inte ses som en lösning för alla svårigheter.

– Det är lätt och går snabbt att skriva ut medicin medan det kan ta tid att få annan hjälp, säger Annika Brar. Tillgången till annat stöd varierar också i landet.

Hon menar att ofta kan en ganska liten insats, till exempel i form av kognitiva hjälpmedel, göra stor skillnad i hur det fungerar i vardagen. Men att det kräver att man får hjälp att förstå hur de fungerar och vilka svårigheter som ska kompenseras.

Det finns idag bra kunskaper om vilka insatser som fungerar. Men många aktörer kan vara involverade, till exempel skola, barnmedicin, BUP och habilitering. Det är inte säkert att alla samarbetar på ett bra sätt. Därför blir insatserna ofta mindre effektiva än de skulle kunna vara.

En stöttande omgivning gör stor skillnad för en person som har adhd, och kunskap lägger grunden för att utvecklingen blir så bra som möjligt, menar Annika Brar.

Annika Brar har författat boken ”Från busfrö till brottsling”. Boken vänder sig till alla som möter barn och vuxna med ADHD, exempelvis inom förskolan och skolan, hälso- och sjukvården, Kriminalvården, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.