Alltmer pressat jobb för socialsekreterare

Var tredje socialsekreterare funderar ofta på att byta jobb. Det visar en studie av forskaren Pia Tham, som presenterades på ett seminarium hos fackförbundet Vision på onsdagen.

– Det här är ännu mer  alarmerande än vad  vi har vetat förut , kommenterar Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision.

Pia Tham, som är filosofie doktor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, har besökt drygt 40 arbetsgrupper och samlat in enkätsvar från över 350 socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården.

Av studien framgår att var tredje socialsekreterare mycket ofta eller ganska ofta funderar på att byta yrke. I en motsvarande undersökning för elva år sedan var det bara knappt var fjärde. Siffran för dem som ibland funderar på att byta yrke har stigit från 45 till 60 procent. Det har också blivit fler som upplever att de alltid eller ofta har för mycket att göra, och det har blivit vanligare att behöva jobba övertid.

Mer tid läggs också på utredning och mindre på förebyggande arbete och behandling. Betydligt fler säger idag att kraven från arbetet påverkar hem- och familjeliv negativt.

– Vi kommer absolut att agera utifrån den här studien. Den bekräftar vad vi har sett av tidigare rapporter, men visar att läget är ännu mer alarmerande, kommenterar Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision.

Ett av kraven man kommer att föra fram är att antalet ärenden som varje socialsekreterare har skall minskas. Annika Strandhäll menar att man idag lägger en orimligt stor börda på den enskilde och det då känns hopplöst att kunna leverera ett arbete med kvalitet med den mängd ärenden som man ofta har.
Ett annat krav är att kommunerna skall ge ett års handledd introduktion för nyutexaminerade.

Hur är det med yrkesintroduktionen idag?
– Det är väldigt olika, i sämsta fall är det ingen alls! Det finns de som lyckas få trainee-tjänster, och det finns de som har turen att få en praktik under utbildningen – det är det långt ifrån alla som får. Man har helt enkelt inte tid att handleda någon upp till dagens arbetsbörda.

Har en mer skärpt tillämpning av LSS och Socialtjänstlagen bidragit till att jobbet har blivit tuffare?
-Ja, det har helt säkert ett samband, och ekonomistyrningen över huvud taget. Jag hörde av en nyanställd att hon introducerats av sin chef med orden ”Håller man inte budget är man odemokratisk”.

Förbundsordföranden lovar att de här frågorna kommer att lyftas framöver:
– Vi kommer att jobba stenhårt för att lyfta fram arbetsvillkoren, och möjligheterna att leverera kvalitet i sitt jobb, försäkrar Annika Strandhäll.