Nyheter

”Allvarliga siffror om förhöjd risk vid Downs syndrom”

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

– Det är allvarliga siffror om förhöjd risk för vuxna personer med Downs syndrom att avlida vid covid-19.
Det säger Karin Flyckt, Socialstyrelsens samordnare för funktionshinderfrågor, om forskningsstudien som nyligen presenterades.

Hon beskriver studien som ”ny och viktig kunskap som behöver tas i beaktande”.
– Det är precis sådan forskning i realtid som vi behöver för att förbättra vården, säger Karin Flyckt.

Ingen ändring av riskgrupper

Studien om hög risk för vuxna personer med Downs syndrom har dock inte resulterat i några förändringar vad gäller definitionen av riskgrupper.

– Vårt uppdrag att identifiera riskgrupper var avgränsat och avslutades i somras, så Socialstyrelsen gör inga revideringar där. I den definitionen nämns inte Downs syndrom specifikt, men däremot personer med flerfunktionsnedsättning där Downs syndrom kan ingå.

Informerar Folkhälsomyndigheten

För prioriteringar inför vaccination hänvisar Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten.

– Vi för en kontinuerlig dialog med Folkhälsomyndigheten och har informerat om studien om Downs syndrom och att vi bedömer att den är viktig, säger Karin Flyckt.

Smittan tog fart

Just nu är oron stor över smittspridning och sjukdomsfall inom LSS-boende och annan verksamhet som ger stöd till personer med funktionsnedsättning.

– Vi ser att smittspridningen inom servicebostäder och gruppboenden tog ordentlig fart i mitten av oktober, men vi vet inte i vilken mån det bara speglar smittspridningen i samhället generellt, eller även är en effekt av utökad testning. Jag vill inte kalla det en dramatisk ökning, men det har ökat lite grand successivt. Tack och lov har vi inte sett någon jätteökning av antalet avlidna.

Alla får inte stöd vid stängning

Karin Flyckt menar att LSS-verksamheterna har arbetat aktivt under hela pandemin för att begränsa smittspridningen, men att ju längre tiden går desto mer ökar erfarenheten och kunskaperna.

– De signaler vi har fått är till exempel att man har försökt begränsa antalet vikarier för att minska risken för smittspridning. Samtidigt vet vi att många utmaningar finns kvar. Många dagliga verksamheter har stängts ned, och alla har inte fått det alternativa stöd de har behövt. Vi vet också att en del gruppboenden har stängt sina gemensamhetsutrymmen.

Risker för ohälsa ökar med tiden

Tidslängden på pandemin är ett stort problem i sig.

– Det nya är att konsekvenserna i form av isolering och påföljande risker för psykisk ohälsa blir allt större ju längre tiden går, säger Karin Flyckt.

Behöver lära av varandra

Många LSS-verksamheter har hittat nya lösningar, bland annat genom utomhusaktiviteter och digitala lösningar.

– Ibland har har personal från daglig verksamhet som stängt åkt hem till deltagarnas gruppboende.

Mycket mer behöver göras för att motverka negativa konsekvenser av pandemin, och Karin Flyckt hoppas att många fler goda exempel ska kunna lyftas fram för att verksamheter ska kunna lära av varandra.

 

Fler artiklar om detta ämne

Anders Tegnell nobbar nödrop från vuxna med Downs syndrom
Stor besvikelse hos Svenska Downföreningen och Riksförbundet FUB
Förtvivlan över att Downs syndrom inte prioriteras för vaccin
Förbunden upprepar sina krav till Folkhälsomyndigheten och Lena Hallengren
Downs syndrom ger 4 gånger högre risk för svår covid-19
Den svenska forskningsstudien är en av de största i världen när det gäller riskfaktorer för allvarlig covid-19
Kravet: Vaccinera alla vuxna med Downs syndrom i fas 1
Folkhälsomyndigheten pressas på nytt av FUB och Downföreningen att prioritera personer med intellektuell funktionsnedsättning
FUB rasar mot felprioriterad vaccinering – fördubblat antal smittade på LSS-bostäder
FUB: Folkhälsomyndighetens egen statistik visar att personer med Downs syndrom 50-69 år har högst dödlighet av samtliga riskgrupper
Kritik mot vaccinbesked: En nedprioritering för Downs syndrom?
”Riskerna talar för att personer med Downs syndrom måste få tillgång till det bästa tänkbara vaccinsalternativet”
”De har inte förstått allvaret för vuxna med Downs syndrom”
Besvikelse hos Svenska Downföreningen över Folkhälsomyndighetens passivitet
Tio gånger högre risk att dö i covid-19 vid Downs syndrom
En bortglömd riskgrupp. Nu vill forskarna att skyddet förbättras

Artikeln publicerades 2020-12-11