Alternativ till daglig verksamhet behövs även för personer med de största behoven

Det behövs en helt ny form av arbetsmarknadspolitiskt stöd, skriver Cecilia Blanck i denna debattartikel.

Arbetet med att utveckla det nya stödet börjar nu. Föreningen JAG har beviljats projektmedel av Arvsfonden för pilotprojekt på fem platser runt om i landet, för att skapa praktikplatser för personer som har störst funktionsnedsättningar.

”Naturligtvis kan även den som har stora funktionsnedsättningar bidra”

DEBATTARTIKEL. I debatten ställs daglig verksamhet och lönearbete förenklat mot varandra. Möjligheten till lönearbete kan mätas genom att bedöma om en person förväntas kunna producera något som någon annan är beredd att betala så mycket för att personen kan försörja sig. Och utifrån det perspektivet har oftast personer med omfattande funktionsnedsättningar och nedsatt intellektuell förmåga ingen chans.

Idag, måndagen den 22 juni, har Arvsfonden beviljat Föreningen JAG stöd till ett treårigt projekt för att hitta nya former för delaktighet i arbetslivet för personer med de största funktionsnedsättningarna.

För naturligtvis kan även den som har så stora funktionsnedsättningar bidra. Alla människor har en drivkraft att vara en del av samhället och göra något i sitt liv som betyder något för någon annan.

Delaktighet i samhället är ett av de övergripande målen i Sveriges funktionshinderpolitik. Det betyder inte bara en fysisk närvaro i allmänna miljöer. Delaktighet förutsätter också kommunikation och gemenskap med andra människor i samhället.

Att både ta och ge i det arbets- och näringsliv som utgör vardagen för de allra flesta vuxna i vår kultur.

Daglig verksamhet har ofta inte den ambitionen. Daglig verksamhet är en insats enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det erbjuds dem som inte förväntas kunna göra en insats själva. Den fungerar ofta sämst för dem med de största behoven. Daglig verksamhet har sina tydliga rötter i omsorgslagen, från början som en daginstitution och avlastningsfunktion för anhöriga. Det är dags att gå vidare, för den som vill och vågar!

Påståendet att det finns personer som ”måste” vara på daglig verksamhet är fel utgångspunkt. Däremot finns personer som inte under överskådlig tid kommer att bli anställda av någon. Många gånger är det personer som använder personlig assistans eller andra samhällsstöd för sina personliga behov. Och med sitt fungerande praktiska stöd kan de utgöra en tillgång i många olika sammanhang.

Föreningen JAG har länge haft en vision om ett nytt arbetsmarknadsstöd. Ett som inte villkorar försörjningen för dem med de allra största behoven och den sköraste hälsan, men som öppnar dörrar till ett meningsfullt arbete i gemenskap med andra i samhället. Nu får vi chansen att pröva våra idéer.

Vi hoppas nu på samarbete med viktiga aktörer som kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, för att skapa framtidens lösningar. Och vi ska i praktisk verksamhet på flera olika platser i landet visa hur personer med de största funktionsnedsättningarna kan både förverkliga sina drömmar och göra en insats för andra människor.

Cecilia Blanck
Verksamhetschef i Föreningen JAG