Ett nytt assistansförslag, nu utan att cementera en olycklig praxis | HejaOlika

Ett nytt assistansförslag, nu utan att cementera en olycklig praxis

Sondmatning. Foto: Linnea Bengtsson

Sondmatning och andning ska anses som grundläggande behov i sin helhet, enligt regeringens lagrådsremiss. Foto: Linnea Bengtsson.

Regeringen lyssnade - och tog bort den olyckliga formuleringen

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANALYS AV ANNA BARSK HOLMBOM. Nu lämnar regeringen ett nytt förslag till lagändring av LSS till lagrådet, för att göra andning och sondmatning till grundläggande behov i sin helhet.

Ett tidigare förslag blev starkt kritiserat av brukar- och funktionshinderrörelsen, då det ansågs cementera fast det domstolarna gjort till praxis, att assistansbehov måste vara av ”särskilt privat och integritetskänslig karaktär” för att ge rätt till assistans. Just andning och sondmatning skulle undantas från detta.

Regeringen backade och har nu återkommit med ett nytt förslag där den olyckliga formuleringen är borttagen.

I sak ingen ändring

Det nya förslaget innebär ingen ändring i sak. Fortfarande är det bara andning och sondmatning som regeringen anser ska ses som grundläggande behov i sin helhet. Förslaget till lagtext lyder:

Vid bedömningen av rätten till personlig assistans för hjälp med andning och måltider i form av sondmatning ska hela hjälpbehovet beaktas oavsett dess karaktär.

Dessutom skriver man in i lagen att åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna ges och åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i samband med måltider i form av sondmatning alltid ska beaktas vid bedömningen av rätten till personlig assistans för andra personliga behov enligt LSS.

Det kan anses lite märkligt att man både föreslår att hela behovet ska ses som grundläggande behov men att man samtidigt föreslår att dessa uppgifter ska vara ”övriga behov” som man bara kan beviljas om man har tillräckligt omfattande grundläggande behov, men jag tolkar det som att man vill få med även assistansbehov som innebär att assistenten inte utför det Försäkringskassan kallar ”aktiva assistansinsatser” som berör den assistansberättigade utan även de kringuppgifter som kan finnas kring sondmatning och andning.

Föräldraansvaret begränsas

Ett problem som finns idag är att även om ett litet barn har behov av assistans för att kunna andas så gör Försäkringskassan bedömningen att det ska rymmas inom ”normalt föräldraansvar” och ger avslag.

I lagrådsremissen föreslås därför även att det ska införas en bestämmelse i LSS som anger att föräldraansvaret inte ska gälla assistansbehov för andning och åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna ges samt för måltider i form av sondmatning och åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i samband med sådana måltider.

Håller förslaget för ny kritisk granskning?

Lagändringen föreslås träda ikraft den 1 juli 2020. Nu hoppas vi att regeringen har samtalat med representanter för brukar- och funktionshinderrörelsen när de har tagit fram det här förslaget så att det inte blir lika hårt kritiserat som tidigare förslag.

 

Publicerad:
2020-01-31

Av: Anna Barsk Holmbom

Nyckelord:
Anna Barsk Holmbom, assistans, lagändring om andning och sondmatning


ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Forum FUB

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

STÄNG
Skip to content