Anders Borg: Inga nya satsningar på utsatta trots kritik från tunga ekonomer

Regeringen fick kritik för att man gör för lite för de mest utsatta, vid moderaternas ekonomisk-politiska seminarium i Almedalen på fredagen.
– Resurser läggs inte på de som är allra längst bort från arbetsmarknaden, sa Ann-Sofie Kolm, ledamot i finanspolitiska rådet och inbjuden att prata om svensk finanspolitik.

 Även Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson efterlyste satsningar på de som har det sämst, men finansminister Anders Borg duckade frågeställningarna.
– Jag håller inte med men jag vill inte polemisera, sa Anders Borg som svar på kritiken.

Efter seminariet försvarade Anders Borg sin uppfattning att det inte behövs några nya satsningar på personer med funktionsnedsättningar eller som av andra skäl lever på aktivitets- eller sjukersättning.
– Vi har gjort en bred omläggning av sjukförsäkringen och brutit en trend, sa Anders Borg till Föräldrakraft.

{loadposition incontent}- Försäkringskassan gör bedömningen att den här gruppen minskar med 40 000-50 000 personer mellan 2006 och 2011. Nu är det viktigast att vi säkerställer att Försäkringskassan har resurser att genomföra politiken.

Cecilia Hermansson påpekade, i sin redovisning av konjukturutsikterna, att regeringen hittills haft kraftig medvind och lyckats minska arbetslösheten rejält.
Foto på Cecilia Hermansson. – Men för personer med aktivitetsersättning är minskningen av arbetslösheten väldigt, väldigt liten. För att nå dessa grupper krävs andra åtgärder som satsningar på rehabilitering, utbildning, matchning av jobb och en helhetssyn som även omfattar bostadsfrågor och möjlighet att flytta dit jobben finns, sa Cecilia Hermansson.
– För de som står längst från arbetsmarknaden finns mycket mer för regeringen att göra.

Hon varnade för att en konjunkturnedgång kan bli svår för regeringen att klara utan att fler svenskar åter hamnar i utanförskap.
– Det är absolut rätt läge att göra mer för de mest utsatta nu, menar hon.

Även Ann-Sofie Kolm, finanspolitiska rådet, tog upp situationen för de svenskar som har det sämst ekonomiskt, ”de marginaliserade” som det heter på ekonomspråk.
– De reformer som regeringen hittills har genomfört har varit helt riktiga men man har inte lagt resurser på de som står allra längst bort från arbetsmarknaden. Det har skapat en fördelningskonflikt, sa Ann-Sofie Kolm.
– Hur ska man nå gruppen riktgit svaga? Jag skulle vilja veta om regeringen kommer med mer selektiva åtgärder som når dessa grupper, med risk för att systemen blir mer komplicerade, sa Ann-Sofie Kolm.

Trots medvinden för regeringens arbetslinje bedömer Swedbank att arbetslösheten bara minskat med enstaka procent de senaste två åren bland personer med sjuk- och aktivitetsersättning.
När konjunkturen nu vänder nedåt befarar Cecilia Hermansson att det blir ännu svårare att minska denna arbetslöshet.
– Finansdepartementet måste jobba med mer än makro, skatter och finansiering och börja se individerna mer, sa Cecilia Hermansson.
Även i en av publikkommentarerna framfördes samma tanke:
– Handikappade är en intressant grupp som man borde göra mycket mer för, sa en åhörare.

Finansministern tog inte åt sig av kritiken.
– Jag håller inte med men jag vill inte polemisera, var Anders Borgs korta kommentar, men tillade senare att regeringen visst har gjort ”mikroreformer” av det slag som Swedbank efterlyser.
Han syftade då på de förändringar i Försäkringskassans ersättningar som genomförts.

I ett samtal med Föräldrakraft efter seminariet förnekade Anders Borg att utvecklingen har varit så dålig för de mest utsatta med sjuk- och aktivitetsersättning.
– Enligt Försäkringskassans prognoser kommer denna grupp att minska med 40 000-50 000 personer mellan år 2006 och 2011, och det är ett viktigt trendbrott, sa Anders Borg.

Swedbanks bedömning är att antalet personer endast att minska med 10 000, från 454 000 personer år 2005 till 444 000 personer år 2009.

Efter seminariet frågade Föräldrakraft Cecilia Hermansson vad hon tyckte om beskeden från finansministern.
– Frågan är om regeringen inte borde sätta sig ned en gång till och titta på helheten, för att även få med exempelvis bostadspolitiken och regionala frågor, sa hon.

Klarar vi att behålla en välfärd av hög kvalitet i en framtid med en mycket större andel äldre? var en av huvudfrågorna på moderaternas seminarium.
– Om vi kan få in de yngre tidigt på arbetsmarknaden och behålla de äldre längre kommer vi att ha råd, sa Anders Borg i en sammanfattande kommentar.
Och det är inte sjukvårdens ”fel” om resurserna inte räcker till, betonade han.
– Svensk sjukvård är definitivt inte präglad av ineffektivitet. I grunden är vården mycket bra, sa finansministern.