Anders får bo kvar trots kommunens envisa försök till tvångsflytt | HejaOlika

Anders får bo kvar trots kommunens envisa försök till tvångsflytt

Kammarrätten i Göteborg har gett Anders rätt att själv bestämma var han ska bo.

Kammarrätten i Göteborg har gett Anders rätt att själv bestämma var han ska bo.

Kammarrätten upphäver kommunens beslut

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

Kammarrätten i Göteborg ger Anders, 42 år, rätt mot Lekebergs kommun. Anders får bo kvar på Sanna Gård trots att kommunen envist har försökt genomdriva en tvångsflytt.

– Den här domen slår igenom glastaket om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och deras rätt till en rättvis rättegång, säger Stellan Gärde, ombud för Anders.

– Domen innebär att vi äntligen får en materiell prövning av det skäl som åberopas av en enskild person mot en kommun.

Anders har bott i 21 år på Sanna Gård, som bedriver boende för personer med autism och utvecklingsstörning. Lekebergs kommun vill flytta Anders till ett kommunalt boende, trots att Anders vill bo kvar och har en funktionsnedsättning som gör att han har svårt med förändringar.

Kammarrätten anser att intyg och vittnesmål från läkare och psykologer ”talar starkt för att Anders på grund av sin funktionsnedsättning skulle fara mycket illa av en flyttning, oavsett vilket boende han flyttas till”.

Funktionsrätt Sveriges projekt ”Från snack till verkstad” har varit med och drivit fallet mot Lekebergs kommun tillsammans med Autism- och Aspergerförbundet och ombudet Stellan Gärde.

Funktionsrätt Sverige menar att kammarrättens dom är ett genombrott för Europakonventionen i ett LSS-fall.

I ett pressmeddelande skriver Funktionsrätt Sverige: I sin motivering hänvisar Kammarrätten till Europakonventionen, som säger att en inskränkning av rätten till respekt för hem och privatliv bara kan vara acceptabel om ingreppet är lagligt och nödvändigt. I det här fallet menar Kammarrätten att det saknas lagstöd för beslutet att flytta Anders till ett nyöppnat boende i kommunen.

Läs mer

Tidigare artiklar om Anders kamp mot tvångsflytten

Publicerad:
2017-12-13

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Anders Ekström, Lekebergs kommun, boende, juridik, rättsfall, tvångsflytt


ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för USKA

1 reaktion på ”Anders får bo kvar trots kommunens envisa försök till tvångsflytt”

  1. Ulrika Lindgren

    Kamp för juridiskt stöd i LSS-lagen
    Grattis Anders från Göteborg, som nu får bo kvar på Sanna Gård.
    Hela FUB_rörelsen m.fl. bör framhäva detta med juridiskt stöd, då man vill överklaga till Förvaltningsdomstolen. Detta bör vi rikta in oss på under valåret 2018. Just att fokusera på att få rättshjälp vid avslag av LSS-rättigheterna bör ena FUB-rörelsen på ett bättre sätt än den 3/12.
    Hoppas att RIKS-FUB har något på gång angående juridiskt stöd!

Kommentarer är stängda.

STÄNG
Skip to content