Anders Tegnell nobbar nödrop från vuxna med Downs syndrom

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

Nu har Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten svarat på nödropen om prioriterad vaccinering för vuxna personer med Downs syndrom.

Svaret är nekande: Det blir ingen ändring i prioriteringsordningen.

Folkhälsomyndigheten svarar att det blir ”inga ytterligare ändringar i prioriteringsordningen för vaccination mot covid-19”.

Anders Tegnell väljer att inte svara på den starka oro som många gett uttryck för. Han nöjer sig med att beskriva den aktuella prioriteringsordningen:

”Den aktuella prognosen pekar på att grupper som ingår i fas 2 och fas 3 kommer att få erbjudande om vaccin inom de närmsta månaderna.
I fas 2 erbjuds vaccin till personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ingår i fas 2, i denna fas ingår personer som har Downs syndrom. De personer som har Downs syndrom och som inte fått erbjudande om vaccin i fas 2, kommer att få det i fas 3.”

Rimligt att alla 65-åringar vaccineras först?

Inom Svenska Downföreningen och Riksförbundet FUB är upprördheten stor över Folkhälsomyndighetens negativa besked. I en öppen fråga uttrycker man sitt missnöje med Anders Tegnells svar:

”Är det rimligt att några tusen vuxna personer med Downs syndrom som ännu väntar på sin första vaccinationsspruta ska tvingas vänta tills drygt 2 miljoner personer över 65 år i Sverige har vaccinerats?”

Stor risk bli svårt sjuka

Förbunden har under flera månader uppmanat Folkhälsomyndigheten att ändra prioriteringen, efersom vuxna med Downs syndrom löper stor risk att bli svårt sjuka och dö i covid-19.

Det finns både internationella och svenska forskningsstudier som visar att denna grupp har kraftigt förhöjd risk.
Därför blev svaret från Anders Tegnell en stor besvikelse.

Socialstyrelsen pekar ut Downs syndrom som riskfaktor

Samma dag som Folkhälsomyndigheten skrev sitt svar (6 april 2021) släppte Socialstyrelsen 2021 års lägesrapport om funktionshinderomsorg.

Lägesrapporten lyfter fram att dödligheten i covid-19 har varit dubbelt så hög hos personer med LSS-insatser som hos övrig befolkning. Socialstyrelsen pekar också ut Downs syndrom som den viktigaste riskfaktorn.

Många frågar sig nu hur det kan komma sig att två av de viktigaste myndigheterna har vitt skilda uppfattningar om riskgrupper och vaccinprioritering, mitt under pandemikrisen. Och varför Folkhälsomyndigheten, utan någon tydlig motivering, väljer att inte lyssna på Socialstyrelsens varningar om att vuxna med Downs syndrom har extra hög risk för att bli svårt sjuka och dö i covid-19.

Dröjsmålet med vaccinering av vuxna med Downs syndrom innebär också ökande problem med isolering, bland annat till följd av att kommuner dragit ned på daglig verksamhet och aktiviteter. Även detta har Socialstyrelsen lyft som ett allvarligt problem.

Vissa regioner ökar prioriteringen trots allt

Det är inte bara funktionsrättsföreningar som har reagerat på Folkhälsomyndighetens oväntat låga prioritering av gruppen vuxna med Downs syndrom. Det finns regioner som tänker annorlunda, däribland Västerbotten, där alla med Downs syndrom prioriterats om från fas 3 till fas 2.

”Vi lyfte dem tidigt till fas 2, då vi var övertygade om att folkhälsomyndigheten skulle göra det också då det kom fler och fler studier på att de kan bli svårt sjuka”, säger vaccinsamordnaren Ronny Lestander till Piteå-Tidningen den 8 april.

 

Fler artiklar om detta ämne

Förtvivlan över att Downs syndrom inte prioriteras för vaccin
Förbunden upprepar sina krav till Folkhälsomyndigheten och Lena Hallengren
Downs syndrom ger 4 gånger högre risk för svår covid-19
Den svenska forskningsstudien är en av de största i världen när det gäller riskfaktorer för allvarlig covid-19
Kravet: Vaccinera alla vuxna med Downs syndrom i fas 1
Folkhälsomyndigheten pressas på nytt av FUB och Downföreningen att prioritera personer med intellektuell funktionsnedsättning
FUB rasar mot felprioriterad vaccinering – fördubblat antal smittade på LSS-bostäder
FUB: Folkhälsomyndighetens egen statistik visar att personer med Downs syndrom 50-69 år har högst dödlighet av samtliga riskgrupper
Kritik mot vaccinbesked: En nedprioritering för Downs syndrom?
”Riskerna talar för att personer med Downs syndrom måste få tillgång till det bästa tänkbara vaccinsalternativet”
”De har inte förstått allvaret för vuxna med Downs syndrom”
Besvikelse hos Svenska Downföreningen över Folkhälsomyndighetens passivitet
”Allvarliga siffror om förhöjd risk vid Downs syndrom”
Socialstyrelsen om det aktuella läget för personer med funktionsnedsättningar under covid-19
Tio gånger högre risk att dö i covid-19 vid Downs syndrom
En bortglömd riskgrupp. Nu vill forskarna att skyddet förbättras

Artikeln publicerades 2021-04-08