Andrea ser bara möjligheter

Med toppbetyg i gymnasiet gick Andrea Bondesson, efter att ha läst historia i en termin, vidare till juristprogrammet på Stockholms Universitet.  Hon har hög ambition och strävar alltid mot högsta betyg. Målet är att arbeta med mänskliga rättigheter. Den medfödda sjukdomen AMC har inte hindrat henne. Tvärtom!

Rullstolen är liten och smidig. Assistenten styr vant mellan borden och placerar Andrea vid en av de lediga platserna. Ur muggarna letar sig lukten av nybryggt kaffe ut i lokalen. En trave böcker är upplockade ur väskan och väntar på att bli lästa.

Andrea Bondesson, 20 år, studerar andra terminen på juristprogrammet vid Stockholms Universitet. Målet är att arbeta med mänskliga rättigheter, men även med migrationsrätt och diskrimineringsfrågor.

Förra året tog hon studenten, efter att ha gått tre år på det Samhälls­veten­skap­liga programmet med global inriktning, med betyg 22,4 i genomsnitt. Max är 22,5. Detta trots att hon upplevde gymnasiet mycket mer krävande än universitetsstudierna. Då, på Gångsätra­gymnasiet, var skoldagarna långa, från åtta på morgonen till fyra på eftermiddagen. Därefter följde minst två timmars studier varje dag. Inför ett prov kunde hon ofta sitta till midnatt över en lärobok, endast med avbrott för fika, middag och en kortare stunds TV-tittande. Nu hinner hon för det mesta med studierna på dagtid.

Medvetet val
Andrea hymlar inte med att sjukdomen påverkat hennes ambitionsnivå.

– Jag har länge varit medveten om att min enda väg att kunna försörja mig själv har varit att utbilda mig. På grund av min begränsning måste jag helt enkelt konkurrera med något annat än rörlighet för att klara mig på arbetsmarknaden. 

Andreas begränsning stavas AMC. En medfödd, ovanlig sjukdom som finns i cirka 100 varianter och som innebär att musklerna drar snett för att de är olika starka. De är också svagare än friska muskler, eftersom de består av mer fett än muskelmassa. Som en följd av att musklerna drar snett blir också lederna felställda. Andrea föddes med klumpfot och har opererat fötterna flera gånger.

Hon har också opererat höften, men fortfarande matchar inte höftkulan och ledskålen. Hon kan gå kortare sträckor med levande stöd, men det gör ont och hon blir snabbt trött. Sjukdomen blir varken bättre eller sämre med åren, men träning och stretchning behövs för att hålla nivån konstant. Men både för lite och för mycket träning är av ondo. Lagom är bäst.

Stödet i skolan
Ända sedan högstadiet har hon målmedvetet gått in för att uppnå höga betyg.

– Jag har ett bra minne och lätt för att analysera och förstå saker, vilket gör att jag inte upplevt att det varit särskilt jobbigt att plugga.

Stödet från skolan har främst handlat om tillgänglighet i form av ramper och hissar.  De personliga assistenterna, som alltid funnits och finns vid hennes sida, har inte skolan bistått med.

– På Rudbodaskolan, där jag gick till och med årskurs 5, fick de sätta in en trapphiss till gymnastiksalen och bygga ett garage till min elpermobil. Vi bodde nära skolan och jag åkte till skolan själv på morgonen. I grundskolan hade jag också ett specialbord och en stol anpassad speciellt för mig, då vi nästan alltid var i samma klassrum. När jag började på gymnasiet satt jag i rullstolen på lektionerna.

Idrotten var knepig
Det enda ämne som egentligen varit knepigt för Andrea är idrotten. Idrotts­lärar­na i grundskolan hade svårt att förstå hur de skulle kunna göra något bra av lektionerna för hennes del.

Gymnasielärarna hade däremot ett genomtänkt upplägg. De lät henne simma och satte betyg efter det.

– De såg till mina förutsättningar och anpassade undervisningen efter dem. Ef­ter­som man väger mindre i vatten så är simning något som passar mig väldigt bra.

En vanlig svårighet i skolan för barn med rörelsehinder är att kunna delta i lekar på rasterna och att hinna med när andra springer iväg.

– Jag var ofta inne på rasterna, inte alltid, men för det mesta.

Andrea tar en klunk kaffe. Muggen är tung, vilket innebär att hon måste hålla den i ena handen och ta hjälp av andra handen för att kunna lyfta den.

Att det gått så bra för henne i skolan har hon sin egen vilja och studiedisciplin att tacka för. Men även föräldrar och lärare som insett vikten av att ställa samma krav på henne som på alla andra i de teoretiska ämnena. Som insett att svårigheten inte sitter i inlärandet och trott på hennes förmåga att prestera. Andrea menar också att det är viktigt att funktionsnedsättningen aldrig blir en ursäkt för att inte behöva studera.

Efter gymnasiet
– Jag började på universitet direkt efter gymnasiet, det är jag glad för. Jag hade farten uppe och studietekniken satt där den satt, så det var bara att fortsätta. Första terminen pluggade jag historia som jag är mycket intresserad av, men kurserna var inte vad jag förväntat mig och därför bytte jag. På juristprogrammet har jag hittat hem. Till och med det jag trodde skulle vara tråkigt är roligt. Jag älskar varenda dag, säger Andrea, och med hjälp av sin assistent rullar hon vidare till nästa föreläsning. +