Anhörigas oro i fokus på stor konferens

– Vi vill lyfta fram goda exempel men också peka på upplevda brister. Målet är att inspirera fler till förbättringar inom omsorgen.
Alf Andersson, ordförande för Anhörigas Riksförbund, ser fram emot den 16:e upplagan av Anhörigriksdagen som äger rum i Varberg i maj.

Allt fler oroas av brister inom handikapp- och äldreomsorg. Och allt fler anhöriga går med i Anhörigas Riksförbund som nu har cirka 4000 medlemmar och ett 60-tal lokalföreningar.

Men Alf Andersson ser också positiva nyheter. En rad goda exempel kommer att lyftas fram på Anhörigriksdagen.

Anhörigvänliga arbetsgivare är ett projekt som får stort utrymme på riksdagen i maj.
– Det finns idag nio olika arbetsgivare som är med i projektet och arbetar för att underlätta för medarbetare som vårdar anhöriga. Många fler är intresserade av att gå med, säger Alf Andersson.

– Det är ett angeläget projekt som vi tror kommer att förändra situationen för anhöriga när det väl blir spritt bland många fler arbetsgivare. Projektet avslutas egentligen vid nästa årsskifte men målsättningen är att det ska bli bestående och fortsätta att utvecklas även därefter, säger Andersson.

– Det är en oerhört viktig fråga eftersom många idag måste gå ned i arbetstid eller till och med sluta arbeta för att klara omsorgen om anhöriga.

Oron för att LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och andra välfärdssystem ska urholkas blir en viktig fråga på Anhörigriksdagen.

Barbro Lewin, funktionshinderforskare, kommer att tala om att det har blivit svårare både att få och behålla kontaktperson, ledsagarservice och andra insatser. Hon menar att anhöriga upplever stor frustration över att behöva tampas med kommunala myndigheter och försäkringskassan för att deras närstående med funktionsnedsättningar ska få goda levnadsvillkor.

På plats finns tunga namn från regeringen och oppositionen. Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) möter Lena Hallengren (S), vice ordförande i socialutskottet, i ett samtal. Det blir ett panelsamtal där även Anhörigas Riksförbund deltar.

– För oss är det viktigt att lyfta fram hur anhöriga och närstående känner. Vi blir aldrig nöjda förrän situationen är tillfredsställande för alla berörda. Det är vårt uppdrag att alltid verka för anhörigas välfärd, säger Alf Andersson.

– Även om anhörigfrågorna är högaktuella i debatten idag hoppas jag på ännu större gehör när det gäller verkliga insatser!

Han ser med spänning fram emot Riksrevisionens nya granskning av anhörigstöd. Riksrevisionen representeras av Emelie Juter, revisor, och Philippe Jolly, revisionsdirektör.

– Vi är jätteglada att Riksrevisionen kommer till Anhörigriksdagen för att tala om hur staten har organiserat systemet som omger anhöriga och vad man kommit fram till i granskningen, säger Alf Andersson.

Delaktighet och Stöd är ett projekt som också presenterar nyheter på Anhörigriksdagen, under rubriken ”Det utökade föräldraskapet”. Projektet drivs av Bräcke Diakoni tillsammans med bland annat Anhörigas Riksförbund.

Många vuxna personer som har funktionsnedsättningar är beroende av sina föräldrar för att vardagen ska fungera. Föräldrarna tvingas ta ett mycket stort ansvar när stödet från samhället inte räcker till. Syftet med projektet är att ändra på detta genom att ta reda på hur verkligheten ser ut och vad som kan underlätta.