Anmälningar om brister i särskilt stöd fortsätter öka

Anmälningarna om brister i särskilt stöd fortsätter att öka. Det säger Ann-Marie Begler, Skolinspektionens generaldirektör, in en intervju med Föräldrakraft.
– Ge alla möjlighet att nå minst godkänt. Ha höga förväntningar på eleverna och ge dem rätt stöd, är Beglers recept för att rätta till bristerna.

I somras rapporterade Skolinspektionen om en kraftig ökning av anmälningar om brister i särskilt stöd.

Fortsätter anmälningarna att öka?
– Ja, anmälningarna ökar i alla kategorier, säger Ann-Marie Begler. När det gäller anmälningar om särskilt stöd har vi fram till oktober fått in cirka 450 anmälningar. Det kan jämföras med 2009 då vi totalt fick 331 anmälningar om särskilt stöd.

Vet ni vad ökningen beror på?
– Jag tror att en orsak är att Skolinspektionen har blivit mer känd och att elever och föräldrar har förtroende för att vi kan hjälpa dem. Det är också så att skolfrågor uppmärksammas mycket i den offentliga debatten och i medier, vilket säkert bidrar till en ökad medvetenhet om vad man kan kräva av skolan. Vi har också gjort det möjligt att göra anmälan över webben, vilket säkert har påverkat.

Hur klarar ni handläggningstiderna?
– Vi gör vad vi kan för att inte handläggningstiderna ska öka. Vårt mål är att utredningarna ska vara klara inom fem månader och eventuella krav ska ha riktats mot skolorna under den tiden. Av anmälningarna vi fått in och fattat beslut om i år så klarar vi just nu den gränsen i 4 av 5 ärenden.

Vad blir resultatet av anmälningarna?
– Nära 70 procent av alla anmälningar vi får  utreder vi och fattar beslut om. Vi riktar kritik i ungefär en fjärdedel av dessa ärenden.
– Resten av anmälningarna utreder vi inte. En vanlig anledning är att anmälan gäller brister som ännu inte uppstått eller att anmälaren tar tillbaka sin anmälan. Resten, några få procent, rör frågor som inte ligger inom ramen för vår tillsyn.

Vad bör man som förälder och elev tänka på när man funderar på att anmäla skolan för brister i särskilt stöd?
– Innan man gör en anmälan är det viktigt att den som är ansvarig för skolan fått möjlighet att rätta till sådant som blivit fel. Ofta är det också ett enklare och snabbare sätt att få hjälp. I första hand bör man vända sig till rektorn, som är den som ska se till att eleverna får det stöd de behöver och som tar beslut om olika åtgärder. I andra hand till förvaltningschefen eller skolans styrelse. Men om problemen inte rättas till kan man göra en anmälan till oss.

Kommer det att bli ännu fler anmälningar när nya skollagen börjar gälla i juli 2011? Elevers och föräldrars rättigheter skärps ju på flera sätt.
– Det är svårt att svara på i nuläget. Det beror ju framför allt på hur bra skolorna är på att leva upp till kraven som ställs.

Vad vill du rekommendera skolorna och deras huvudmän att göra för att komma till rätta med problemen?
– Lös skolans grunduppdrag. Ge alla elever förutsättningar och möjligheter att nå minst godkänt. Att det är möjligt visar inte minst de skolor som faktiskt klarar det. Gemensamt för dessa skolor är att de lyckas fokusera på lärarens profession, att kunna genomföra en god undervisning som vilar på deras kunskaper som lärare.

– En av de viktigaste förutsättningarna för att alla elever ska kunna utveckla sitt lärande och nå högre resultat är att lärarna har höga förväntningar på dem och ger dem det stöd de behöver, säger Ann-Marie Begler.