Anmälningar om diskriminering fördubblade inom utbildning

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

Anmälningar om diskriminering på grund av funktionsnedsättning ökar kraftigt. Allra tydligast syns detta på utbildningsområdet, där klagomålen fördubblats sedan 2015.

DO rapporterar att anmälningar om diskriminering totalt sett ökade med 34 procent förra året. Ökningen kan bero på att det blivit enklare att anmäla via ett nytt webbformulär.

Var tredje anmälan gäller funktionsnedsättning

Rapporten visar också att de vanligaste grunderna för anmälan är diskriminering på grund av etnisk tillhörighet (40 procent) och funktionsnedsättning (32 procent).

– Det här är en tydlig signal från människor att man upplever sig utsatt för diskriminering. Och det bekräftar att DO:s verksamhet är angelägen för den enskilde och att det krävs insatser för att motverka och förebygga diskriminering i Sverige, säger DO Lars Arrhenius.

95 procent ökning inom utbildning

Inom utbildningsområdet dominerar anmälningar från personer med funktionsnedsättning. Hela 43 procent av dessa anmälningar har samband med funktionsnedsättning.

Här har också skett en mycket kraftig ökning. Antalet anmälningar, tips och klagomål som har samband med funktionsnedsättning inom utbildningsområdet har under perioden 2015–2020 ökat med 95 procent.

Även inom området ”varor och tjänster” har funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund den största andelen anmälningar – 38 procent.

Personer med funktionsnedsättningar har också störst andel av diskrimineringsanmälningar inom socialtjänsten (63 procent) samt hälso- och sjukvården (46 procent).

Sammanfaller med nytt anmälningsformulär

Statistiken kommenteras så här av diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius:

”Rapporten visar en kraftig ökning av antalet anmälningar, tips och klagomål det senaste året. Ökningen sammanfaller i huvudsak med införandet av ett webbformulär för att lämna tips och klagomål, vilket sannolikt ska ses som en bidragande orsak. Rapporten visar dock också på en kontinuerlig ökning av antalet anmälningar, tips och klagomål till DO under hela den period som omfattas av rapporten”, skriver Lars Arrhenius i rapportens förord.

Artikeln publicerades 2021-03-29

Publicerat av
Valter Bengtsson