Ann-Marie Begler om kritiken: Enorma belopp står på spel

Det assistansfusk som avslöjats är betydligt mindre än en tiondel av de 2–3 miljarder som Försäkringskassan motiverar skärpta kontroller med.
Trots det anser nya generaldirektören Ann-Marie Begler att enorma belopp står på spel och att nya kontroller krävs för att skydda reformen.

Föräldrakraft bad Ann-Marie Begler kommentera kritiken om att hennes debattartikel ansågs innehålla vilseledande uppgifter om fuskets omfattning.

– Det är en svår fråga som det av naturliga skäl inte går att säga med exakthet, säger Ann-Marie Begler.

– I Billum-rapporten från 2012 gjordes det dock kvalificerade beräkningar utifrån den fakta som finns att tillgå. Det stämmer att det fanns kritik mot tillförlitligheten i siffrorna från vissa håll, men experter från olika myndigheter som satt med i utredningen samt den dåvarande regeringen ansåg att rapporten var vederhäftig. Det viktiga är att påpeka att det är enorma belopp som står på spel, säger Begler.

Begler uppger vidare att Försäkringskassan under 2014 polisanmälde 108 ärenden av bidragsfusk inom assistansen. Sammanlagt resulterade de i 80 miljoner kronor i återkrav och skadestånd samt 93 miljoner i stoppade utbetalningar.

Det betyder att det avslöjade fusket är mindre än en tiondel av de 2-3 miljarder som Billum-utredningen nämnde och som Ann-Marie Begler hänvisade till i debattartikeln på Svd.se på torsdagen.

– Man ska komma ihåg att, av de fall man hittar i kontrollerna, polisanmäls endast brott med ett tydligt uppsåt. De fall som avslöjats är alltså betydligt fler än de som kan räknas på ena handens fingrar, säger Ann-Marie Begler.

Försäkringskassan ska under kommande år ta nya tag för att stävja assistansfusk.

– Det arbetet kommer att fokusera på assistansbolagen. Här ska vi bland annat utveckla våra kontrollmetoder och uppföljningar, säger Ann-Marie Begler.

Begler betonar att syftet med ökade kontroller är att vänra både assistansreformen och de människor som är beroende av reformen.

– Det är viktigt inte bara för att pengar som kunde använts till att ge personer som lever med funktionsnedsättning ett bättre liv försvinner i kriminellas fickor, utan också för att det finns stora risker för människor om anordnaren inte är seriös. Att assistansberättigade inte får den assistans de ska ha, eller vanvårdas, är företeelser som vi vet förekommer, säger Ann-Marie Begler.