Nyheter

Anna tröttnade på att ständigt bli överkörd – hyllas med Intrapriset


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Anna Strand får årets Intra-pris för sin kamp för inflytande och egenmakt för personer med utvecklingsstörning.

Anna Strand får årets Intra-pris för sin kamp för inflytande och egenmakt för personer med utvecklingsstörning.

Juryn bakom Intra-priset beskriver bakgrunden till Annas insatser så här:

”Efter att ha tröttnat på att ständigt bli överkörda och omyndigförklarade startade några personer i Göteborg föreningen Grunden för femton år sedan. Man ville slippa beroendet av oförstående kommunala beslutsfattare och av föräldraorganisationen. Bara personer med utvecklingsstörning kunde bli medlemmar. En av pionjärerna var Anna Strand.”

Nästan 15 år har gått sedan Anna var med om att bilda föreningen Grunden. Då var det en sektion inom FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Idag är Grunden en egen riksförening med 18 lokalföreningar.

Grunden har börjat verka även utanför Sveriges gränser. Idag stödjer man och arbetar med systerorganisationer i bland annat Chile, Peru och Japan. Grunden är en del av People First International, en organisation för ”Empowerment” och ”Self Advocacy”, där Anna Strand har haft stort inflytande.

Intra-prisets jury skriver att ”Anna Strand har betytt mycket för att, med kraft och framåtanda, forma föreningen Grunden till att bli ett redskap för inflytande och egenmakt”

Priset är på 25 000 kronor och delas ut den 23 september under konferensen Intra-dagarna. Läs mer om Intra på webbplatsen för tidskriften Intra.

För tre år sedan fick Anna Strand UPP-priset av Svenska Downföreningen för kampen för allas rätt till delaktighet och värdighet. Läs mer om UPP-priset på Föräldrakrafts webbplats.

Föreningen Grunden har en webbplats på http://riksgrunden.se

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för STIL
 • Annons för Särnmark
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för JAG
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Primass
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tidvis
 • Etac R82 Toucan ståstöd