Anpassade gymnasieskolan ska närma sig arbetsmarknaden

Utbildningar i anpassade gymnasieskolan (gymnasiesärskolan) ska kopplas närmare till arbetsmarknaden. Och det ska ske redan i sommar.

LÄS ÄVEN: Bara en av tio får jobb efter gymnasiesärskolan
OCH: Så kan elever med IF får chans till fortsatta studier och arbete

Två program ändras i sommar

Regeringen förslår därför att programmet för administration, handel och varuhantering byter namn till programmet för handel och service.
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation ska byta namn till programmet för fastighet och byggnation.

Förändringen ska genomföras i sommar i samband med att gymnasiesärskolan den 2 juli 2023 byter namn till anpassad gymnasieskola. Förslagen ingår i en proposition från regeringen (proposition 2022/23:94).

LÄS ÄVEN: Särskolan blir anpassad grundskola och får ny stödgaranti

Koppling till arbete behöver förtydligas

Bakgrunden är att skolverket har pekat på att det är oklart för både elever och potentiella arbetsgivare vilka arbetsuppgifter på arbetsmarknaden som de nationella programmen förbereder för. Programnamnen pekar mot yrken där eleverna normalt inte får arbete.

Programmet för handel och service

Regeringen menar att de flesta jobben för elever som i detta program finns inom service i butik eller lager. Det är inte särskilt vanligt att elever får arbete inom området administration.

Regeringen föreslår också att programmets innehåll ändras för att på ett bättre sätt svara mot arbetsmarknaden inom service i butik eller lager.

Programmet för fastighet och byggnation

Eleverna vid detta program får praktik och arbete främst inom fastighetsområdet eller inom handel. Inom området fastighet ser branschen att eleverna från programmet får arbete inom fastighetsskötsel med fokus på utemiljö och inom återvinning.
Inom området byggnation får eleverna anställning inom service och underhåll samt inom byggvaruhandel.
Däremot är det ovanligt att eleverna får arbete inom området anläggning.

Nio nationella program

Den anpassade gymnasieskolan har nio nationella program:
1. Administration, handel och varuhantering
2. Estetiska verksamheter
3. Fastighet, anläggning och byggnation
4. Fordonsvård och godshantering
5. Hantverk och produktion
6. Hotell, restaurang och bageri
7. Hälsa, vård och omsorg
8. Samhälle, natur och språk
9. Skog, mark och djur

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *