Anstormning väntar 2023 – men sök inte assistans för tidigt

Försäkringskassan ville ha minst ett år på sig att förbereda lagändringen inom personlig assistans. Men fick mindre än ett halvår.
Lagändringen träder i kraft 1 januari 2023, och nu förbereder man intensivt en väntad anstormning av ansökningar om assistansersättning.
Den som vill ansöka snabbt måste dock se upp så att beslutet inte tas med gamla reglerna.

LÄS ÄVEN: Att ansöka om personlig assistans

Kommer Försäkringskassan vara redo för ökat söktryck i januari?

HejaOlika frågade Anna Viberg, områdeschef för avdelningen för funktionsnedsättning på Försäkringskassan, om man verkligen kommer att vara klara till starten i januari 2023.

– Ja, det är vår bedömning, säger hon, men konstaterar samtidigt att det blir en intensiv höst med att tolka den nya lagen, klargöra tillämpningen och förbereda för så effektiva utredningar som möjligt.

LÄS ÄVEN: Sprickorna som hotar den personliga assistansen 2023

Ansökningar väntas öka med 3000-4000 per år

Nu i augusti ser Försäkringskassan över behovet av rekrytering av fler handläggare inom assistans, men hur många nya medarbetare som kommer att behövas vet man ännu inte.

Av Försäkringskassans budgetunderlag framgår att man bedömer att antalet ansökningar per år kommer att öka med 3000–4000. Men osäkerheten är stor kring hur stor ökningen blir och hur snabbt den kommer. Oavsett blir det en enorm förändring jämfört med idag.

LÄS ÄVEN: Jättelyft för personlig assistans i januari 2023

Ingen prognos för handläggningstiden 2023

Just nu är handläggningstiden 110 dagar i genomsnitt, och en nyckelfråga är hur detta kommer att påverkas av de ny, mer generösa reglerna som bygger på utredningen Stärkt rätt till personlig assistans.

– Det är svårt att uppskatta, säger Anna Viberg. Vi har idag inga prognoser för handläggningstiderna när lagändringen har trätt i kraft.

Känns det som att ni trots allt har läget under kontroll?
– Det är klart att det är en utmaning för oss, att det är en stor lagändring och att det kan många fler ansökningar. Men jag är inte orolig, vi jobbar hela hösten med att förbereda oss. Visst kan vi få in väldigt många ansökningar under kort tid, vilket kan påverka handläggningen, men det är svårt att uppskatta.

Fortfarande många oklarheter kring nya reglerna

Under remissbehandlingen lyfte Försäkringskassan fram många oklarheter i förslagen till stärkt rätt till personlig assistans. Sedan dess har en del förändringar gjorts, men Anna Viberg vill inte gå in på vilka frågor som är oklara, eller vilka som förtydligats.

– Det är för tidigt att säga vilka oklarheter som finns kvar när det gäller tolkning och tillämpning. Vi måste analysera lagen mer, tolka och beskriva tillämpningen. Inför lagändringen kommer en uppdatering av vår vägledning kopplat till de nya reglerna, och detta kommer att vara klart före 1 januari 2023.

Hur slår nya föräldraavdraget för barn som idag har bra beslut?

Ett orosmoln har varit att det nya schablonavdraget för föräldraansvar kan ha negativa effekter för vissa barn som idag har bra assistansbeslut.

– De som har beslut idag påverkas inte av införandet av schablonavdraget. För de som ansöker om fler timmar kommer vi däremot att tillämpa den nya schablonen från och med 1 januari 2023, men jag kan inte i dagsläget bedöma om det kan ha negativ effekt för någon, säger Anna Viberg.

Utformningen av det nya schablonavdraget framgår av en bilaga till den förordning som regeringen beslutade om strax efter riksdagens godkännande av propositionen om Stärkt rätt till assistans.

Förordningen anger samma avdrag och åldersgränser som föreslogs i Fredrik Malmbergs utredning:

Barnets ålder Föräldraavdrag grundläggande behov (tim/dygn) Föräldraavdrag andra personliga behov (tim/dygn) Totalt timmar per dygn Totalt timmar per vecka
0–1 år 12 0 12 84
1–6 år 2,5 0,5 3 21
7–11 år 1 1 2 14
12–17 år 0 1 1 7
18– år Inget avdrag alls från 18 års ålder.

LÄS ÄVEN: Kraftig ökning av personlig assistans för barn 2023

Kan bli ingående utredningar

Försäkringskassan varnade, i sitt tidigare remissvar, för att införandet av ett nytt föräldraavdrag kan kräva ”mycket ingående och omfattande utredningar, eftersom varje minut av barnets liv skulle kunna behöva utredas”. Myndigheten skrev också att det skulle behöva lämnas privata och integritetskänsliga uppgifter även om sådant som inte handlar om funktionsnedsättningen eller om assistansbehovet.

– Det är för tidigt att säga [om det kommer att bli så], säger Anna Viberg idag. Vi behöver titta mer på tolkningen och tillämpningen.

Kvalificerade insatser

Flera andra osäkra faktorer kvarstår. Det är till exempel lite oklart exakt vad som ingår i de nya reglerna för ”kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser”.

– Det är för tidigt att säga hur detta kommer att beskrivas i vägledningen. Vi kommer att bedöma detta utifrån individens behov och utgå från lagtexten och att man har behov på grund av psykisk funktionsnedsättning samt att man har behov av kvalificerade insatser. Det ska vara att man behöver mer än vägledning, påminnelser och instruktioner.

Egenvård

För egenvård som grundläggande behov är svaret detsamma; det är för tidigt att säga vilka medicinska tillstånd som omfattas samt hur det kommer att tillämpas och beskrivas i vägledningen. Det handlar om stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa.

Kan gå mer än dubbelt så snabbt som väntat

Sammantaget väntas regeländringarna leda till ett jättelyft för personlig assistans, och en ökning med cirka 2000 fler assistansberättigade, och ett genomslag på totalt fem år. Försäkringskassan har å sin sida tidigare bedömt att det blir en mycket snabbare ökning – två år har varit myndighetens bedömning.

Det kan alltså bli en extrem belastning för Försäkringskassan att hantera alla nya ansökningar?
– Ja, det blir en utmaning, men vi kommer att göra allt vi kan för att få en smidig övergång till nya reglerna.

När är rätt tid att ansöka om assistans med nya reglerna?

Hur ska man då tänka om man är i behov av att ansöka om assistansersättning? När är rätt tid att skicka in ansökan?
Anna Viberg vill inte ge några konkreta råd just nu.

– Man måste själv avgöra när man ska ansöka, beroende på vilket behov man har och från och med när man behöver assistans. Handläggningstiden varierar också beroende på om det krävs ytterligare underlag, säger Anna Viberg.

Gamla regler gäller för alla beslut före årsskiftet

Man kan förstås skicka in en ansökan redan nu för att få assistans från januari 2023, men om beslutet fattas före årsskiftet kommer det att bygga på nuvarande lagstiftning.

Att handläggningstiden idag är drygt 100 dagar i snitt är inte heller någon garanti för att en ansökan inskickad 99 dagar före årsskiftet omfattas av de nya reglerna. Handläggningstiden varierar från fall till fall.  Väntar man ”för länge” med ansökan finns å andra sidan risk för att väntetiderna har ökat.

Ny information kommer stegvis

Svaren på alla dessa frågor kan dock klarna under hösten. Anna Viberg utlovar att ny och uppdaterad information kommer att publiceras på Försäkringskassans webbplats längre fram i höst.

– Det kan vara bra att titta in på vår webb med jämna mellanrum. Vi arbetar om webbsidorna steg för steg för att de ska bli bättre, och för att det bli enklare att ansöka. Om man har funderingar kan man också alltid kontakta våra kundcenter genom att ringa eller mejla, säger Anna Viberg.

Sju grundläggande behov från januari 2023

För att beviljas personlig assistans måste du ha det som kallas grundläggande behov. De grundläggande behoven är avgörande för om du ska beviljas assistans eller inte. Med de nya regler som träder i kraft 1 januari 2023 införs nya grundläggande behov. Det nuvarande grundläggande behovet ”Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap” tas samtidigt bort eftersom det ersätts av andra.

Från januari 2023 finns följande grundläggande behov:

1. Hjälp med andning och sondmatning

2. Personlig hygien

3. Klä av och på sig

4. Måltider

5. Kommunicera med andra

6. Förebyggande stöd som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver för att förebygga att hen fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom.

7. Egenvård. Ett nytt grundläggande behov gäller stöd som behövs ”löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa”.

De nya reglerna 2023 innebär vidare att kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver för att hen själv ska klara att tillgodose något av de grundläggande behoven personlig hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation med andra, ska räknas in i de grundläggande behoven.

7 grundläggande behov för rätt till personlig assistans från 1 januari 2023
1. Hjälp med andning och sondmatning 5. Kommunicera med andra
2.Personlig hygien 6. Förebyggande stöd som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver för att förebygga att hen fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom. (NYTT)
3. Klä av och på sig 7. Egenvård; stöd som behövs löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd (NYTT)
4. Måltider NYTT TILLÄGG: Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver för att hen själv ska klara att tillgodose något av de grundläggande behoven personlig hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation med andra, ska räknas in i de grundläggande behoven
TAS BORT: Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap tas bort och ersätts av andra

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.