Äntligen besked om vaccin till personer med assistans och LSS

Idag gav Folkhälsomyndigheten besked om att covid-19-vaccin ska ges till personer som är 18 år eller äldre och har LSS-insatser. Starten sker i vaccinationsfas 2 under februari. Detsamma gäller vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken samt personal inom LSS.

Andra riskgrupper uppges få vaccin i nästa steg – fas 3. Folkhälsomyndigheten har ännu inte blivit klar med att specificera vilka grupper detta gäller.

Lättnad hos DHR

Beskeden tas emot med lättnad bland annat inom DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet.

– Detta är väldigt bra nyheter och det känns som ett kvitto på att beslutsfattarna har lyssnat på funktionshinderrörelsen. Flera förbund har påtalat vikten av att den här gruppen människor får skydd så snabbt som möjligt, eftersom de är extra sårbara vid sjukdom, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

… och hos Svenska Downföreningen

Svenska Downföreningen uppger att man har ett fåtal medlemmar med Downs syndrom som vaccineras i fas 1, dvs de som har hemtjänst. De flesta vuxna medlemmar omfattas av Fas 2, de som har LSS-insatser.

”Vi kommer att fortsätt arbeta för att de vuxna medlemmar med Downs syndrom som inte ingår i de första två faserna och deras närmaste istället ska ingå i fas 3”, skriver föreningen i ett pressmeddelande.

Vilka ingår i fas 3?

Vilka grupper som kommer att ingå i den tredje fasen får stor betydelse, även för medlemmarna i Riksförbundet FUB.

– Det finns vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning som inte har LSS. En del bor hemma hos sina föräldrar. Det är viktigt att de personerna kommer med senast i fas 3. Även anhöriga kan behöva prioriteras, säger Christina Heilborn, Riksförbundet FUB:s förbundssekreterare i ett pressmeddelande.

Stockholm prioriterar högre

Samtidigt visar det sig finnas stora skillnader mellan olika regioner vad gäller prioriteringsordningen, trots att alla hänvisar till Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Region Stockholm inkluderar personer med i LSS-bostäder och personer med personlig assistans i den allra första vaccinationsgruppen. Av regionens beslut framgår att högst prioritering har ”personer som har hemtjänst och vuxna som bor med dem”, samt att personer med hemtjänst innefattar personer som ”är boende i LSS eller har personlig assistent”.

 

Mer information

Läs Folkhälsomyndighetens information här.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *