Äntligen höjd lön till personliga assistenter

Förra året gick landets personliga assistenter miste om den lönehöjning som normalt sker. Men nu är det dags. Från och med 1 februari höjs lönerna.

Fackförbundet Kommunal och Almega Vårdföretagarna har kommit överens om nya löner för personliga assistenter.

Det blir en höjning per heltidsanställd med 679 kronor från den 1 februari 2021 och med ytterligare 557 kronor från juli 2022.

Jourersättning höjs

Vidare görs en extra satsning på jourersättning. Från och med februari 2021 höjs jourersättning på vardagar från 29,35 kronor per timme till 31,11 kronor per timme. På helger höjs den från 58,77 kronor/timme till 62,30 kronor/timme. Från juli 2022 höjs jourersättningen på vardagar till 32,63 kronor/timme och oå helger till 65,35 kronor per timme.

I nivå med övrig arbetsmarknad

Räknat på timlöner är det ökade löneutrymmet 3,95 kronor per timme från februari 2021, och 3,24 kronor per timme från juli 2022.

Det nya avtalet sträcker sig över 29 månader till och med juni 2023, och den totala ökningen under hela perioden motsvarar 5,4 procent.

Enligt Kommunal innebär detta att löneökningarna är i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Pandemin stoppade höjning

Anledningen till att det inte blev någon lönehöjning förra året var att alla kollektivavtal förlängdes utan omförhandling på grund av osäkerheten kring pandemin.

”Självklart hade det ju varit allra bäst om vi hade kunnat förhandla under sommaren 2020 som planerat, men under de omständigheter som rådde då gick inte det”, skriver Kommunal på sin webbplats.

Nej till extra engångsbelopp

De som är anställda av kommuner har fått ett engångsbelopp på 5500 kronor som inte finns med kollektivavtalet för privatanställda.

I en video på Kommunals webb säger avtalssekretare Johan Ingelskog om skillnaderna mellan avtalen:

– Vi möter olika motparter i förhandlingarna. På Sveriges kommuner och regioner, SKR, är det ofta politikerna som styr, medan på den privata sidan är det vinstintressen som styr och vd:ar som sitter i styrelsen.

Fler borde betala engångsbelopp

På webbsidan skriver Kommunal även att ”vi hade önskat att fler arbetsgivare kunde göra som SKR, men tyvärr har de inte valt att premiera sina anställda. Det finns dock inga hinder för enskilda arbetsgivare att ge sina anställda ett engångsbelopp trots att det inte regleras i avtalet.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *