Äntligen lyssnar regeringen – Föreningen JAG om förhöjda beloppet

Åsa Regnérs nya besked om assistansersättningen har mötts med skepsis och misstro bland många inom funktionshinderrörelsen.
Men på ett område får Åsa Regnér beröm – förslaget att det ”förhöjda timbeloppet” ska kunna variera över en längre period än en månad.

Föreningen JAG:s verksamhetschef Cecilia Blanck säger att föreningens protester har gett resultat.

– Nu hoppas vi att reglerna återställs snabbt så att medlemmarna i JAG kan våga blicka framåt igen och t ex utbilda sina assistenter, säger Cecilia Blanck.

Enligt JAG har den månadsvisa redovisningen av förhöjda belopp fått ”ödesdigra konsekvenser för alla med de största assistansbehoven”.

Under ett helt år har JAG protesterat på flera olika sätt, med namninsamlingar, vykort och manifestationer utanför Rosenbad.

– Äntligen får vi nu besked om att regeringen lyssnat, säger Cecilia Blanck.

 

Bakgrund

Så här beskrivs det förhöjda beloppet av JAG:

Det förhöjda beloppet kom till som ett nödrop för personer med stora behov av kvalificerad assistans, när assistansersättningen schabloniserades. Under en sexmånadersperiod kan kostnaderna varje månad variera stort.

Vissa månader överstiger bara lönekostnaderna och OB-kostnaderna hela beloppet med flera kronor för många medlemmar i JAG (som under jul och påsk). Då är inte administrationskostnader, utbildning eller assistansomkostnader ens medräknat. Dessa kompenseras förstås av månader med lägre kostnader, så att genomsnittet under perioden hamnar inom maxbeloppet.

Det är just att avräkningen kunnat ske över flera månader som gjort att det förhöjda beloppet fungerat. Det finns ingen möjlighet att klara sig varje enskild månad på maxbeloppet.

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *