Äntligen medvind i kampen för bättre stöd vid dyslexi

Ett förbund i medvind laddar inför Dysleximässan som i år äger rum i Göteborg den 23-24 oktober.
– Vi har stora förhoppningar kring regeringens läsa-skriva-räkna-garanti. Dessutom har kunskapen om dyslexi ökat hos allmänheten, säger Bengt-Erik Johansson, ordförande för Dyslexiförbundet FMLS.

Fler hör av sig till förbundet för att bli medlemmar eller för att få mer information. En viktig förklaring till det tror Bengt-Erik Johansson är att prins Carl Philip trätt fram och berättat om sina svårigheter.

– Prinsen har gjort mycket för vår grupp och för att lyfta upp frågan på ett högre plan, säger Bengt-Erik Johansson.

Bengt-Erik Johansson hoppas nu på en fortsatt växande medvetenhet. En uppföljning på vårens stora hearing då prins Carl Philip medverkade är under planering.

Men först blir det en storsatsning på 2015 års upplaga av Dysleximässan den 23-24 oktober i Göteborg. Det blir två fullmatade dagar med föreläsningar, workshops och upp till 70-talet utställare.

– Nytt för i år är att vi jobbar med workshops då deltagarna kan få handfasta genomgångar med olika utställare och föreläsare. Många har frågat efter workshops för att lättare komma ihåg hur hjälpmedlet eller metoden fungerade i praktiken, säger Bengt-Erik Johansson.

Hur man använder appar i skolan och hemma är titeln på en sådan workshop. Andra handlar om metoder som ”Pilenmodellen i praktiken” och ”Trugs lässpel”. Hur man bygger en berättelse med Lego-klossar och en programvara är ämnet för en annan workshop.

En nyhet på årets mässa är att förbundet för första gången delar ut ”Dyslexipriset” till någon som har gjort betydande insats för dyslexivärlden. Priset är ett samarbete med Svensk Talteknologi.

Den explosionsartade tillväxten av mobilappar avspeglas förstås i föreläsningsprogrammet. Johanna Kristensson, logoped från Halmstad, tipsar om hur appar kan förebygga och kompensera läs- och skrivsvårigheter. Hon kommer att demonstrera hur ett antal appar fungerar.

Även forskaren Idor Svensson och specialpedagog Gunilla Almgren Bäck puffar för appar i en föreläsning. Hur kan ny teknik ge elever med läs- och skrivsvårigheter nya, kreativa lärmöjligheter? är frågan som de kommer att ta upp.

Om vikten av tidiga insatser föreläser forskaren Ulrika Wolff, Göteborgs universitet.

Dyslexi och engelska – svårigheter och möjligheter – är ämnet för pedagogen Malin Holmbergs föreläsning.

Många fler intressanta föreläsare, bland annat Jimmie Zackrisson om ”Min väg till arbete” presenteras på Dysleximässans hemsida.