”Äntligen svart på vitt om ojämlika hjälpmedelsavgifter”

Socialstyrelsen har släppt den första kartläggningen av hjälpmedelsförsörjningen. Den visar att avgifterna varierar kraftigt mellan olika delar av landet.

LÄS MER: Vilka hjälpmedelsavgifter finns i din region? Och vad får andra betala?

Inte kan det väl vara så illa? Jo, det kan det

Uppgifterna kommer – tyvärr – inte som någon överraskning i funktionshindervärlden.

Exempelvis har DHR, Delaktighet handlingskraft rörelsefrihet, under flera år slagit larm om växande problem inom hjälpmedel.

– Att avgifter och utbud varierar stort beroende på var personen bor har vi sett under lång tid. Detta skapar stora orättvisor. Vi har ibland blivit bemötta med en viss skepsis från politiker och makthavare. ”Inte kan det väl vara så illa?” Den här rapporten visar på just det, att jo det är precis så illa, säger Åsa Strahlemo, ordförande för DHR.

LÄS ÄVEN: Risk för höjda avgifter och ökad ojämlikhet inom hjälpmedel

Även Sveriges Arbetsterapeuter har uppmärksammat problemen tidigare.

– Det är stor ojämlikhet över landet, men bra att det äntligen finns svart på vitt, säger Sveriges Arbetsterapeuters förbundsordförande Ida Kåhlin i en kommentar idag.

Många måste betala själva – men långtifrån alla har råd

Rollatorer är det allra vanligaste av alla förskrivna hjälpmedel. Men på många håll måste den enskilde bekosta rollatorn själv.

– Långtifrån alla har de ekonomiska möjligheterna att göra det, säger Åsa Strahlemo.

Sämre möjlighet att själv välja hjälpmedel

DHR får också in andra oroväckande rapporter från medlemmar, om nya problem med hjälpmedelsförskrivningen.

– Det har blivit svårare att få den elrullstol som individen själv anser vore bäst utifrån de behov som finns. Det har till exempel blivit vanligare att bli beviljad elskoter, trots att den typen av elrullstol inte alltid är det bästa valet.

– Likaså är det vanligare med krav på att återlämna andra hjälpmedel som individen fortfarande är i behov av i sin dagliga livsföring, exempelvis manuell rullstol för utomhusbruk, för att bli beviljad en elrullstol.

– Vardagslivet har många olika dimensioner. Att bestämma att ett enda hjälpmedel ska vara den kompletta lösningen är olyckligt och ogenomtänkt. Individens verkliga behov behöver stå i fokus, inte stelbenta regler som inte tar hänsyn till individuella skillnader i vardagsliv, säger Åsa Strahlemo.

Tvingas köpa hjälpmedel som inte är säkerhetsprövade

DHR ser även växande problem med säkerheten.

– När fler personer behöver handla hjälpmedel på egen hand tvingas man ibland att köpa rollatorer antingen på second hand eller på internet, och riskera sin säkerhet då de kanske inte är säkerhetsprövade.

Stora ojämlikheten förvånar

Socialstyrelsens rapport visar också att det finns stora skillnader, i hjälpmedelsförskrivningen, mellan könen och mellan olika åldrar.

– För ett par år sedan kom en rapport från Socialstyrelsen om hjälpmedelsförsörjning kopplat till jämställdhet. Den visade på stora skillnader. Att det inte har blivit så mycket bättre sedan dess, med en regering som kallar sig feministisk, är förvånande, säger Åsa Strahlemo.

Fortfarande gratis i de flesta kommuner och regioner

Fortfarande har flertalet kommuner och regioner ingen avgift för hjälpmedel. Socialstyrelsens rapport visar att 56 procent av kommunerna och 68 procent av regionerna inte tar ut någon kostnad för den enskilde.

När avgifter tas ut handlar det oftast om engångsavgifter i form av förskrivnings- eller egenavgift.

Vissa tar dock ut abonnemangsavgifter, konstaterar Socialstyrelsen, som påpekar att detta kan göra det dyrare för den enskilde, om hen använder hjälpmedlet under flera år, jämfört med en engångsavgift.

Ovanligt med högkostnadsskydd

I Socialstyrelsens undersökning uppgav bara två regioner att det hade ett högkostnadsskydd på några av hjälpmedlen. Det finns högkostnadsskydd för ortoser (hjälpmedel som används som ett yttre stöd på en kroppsdel) och TENS (för smärtlindring) i Halland, och Värmland har högkostnadsskydd för alla sina hjälpmedel. Även några kommuner uppgav att de hade högkostnadsskydd för hjälpmedel.

Uppgifterna om högkostnadsskydd är dock osäkra, eftersom det inte var obligatoriskt  att rapportera detta.

Socialstyrelsens nya statistik om hjälpmedel finns här.

Se avgifterna i din kommun eller region här

Alla hjälpmedelsavgifter som den enskilde användaren måste betala finns sammanställda i ett särskilt Excel-dokument. Där kan man se vad som gäller i respektive kommun och region, och för olika hjälpmedel. Klicka här för att ladda ned Exceldokumentet direkt från Socialstyrelsens webb. 

2 kommentarer

  1. Suck. Förskrivbara hjälpmedel blir färre och färre. Min idag 24-åriga dotter måste själv köpa hjälpmedel hon behöver för träning och smärtlindring för att regionen och kommunen inte längre har dem på sin ”lista”, alternativt inte vill godkänna som hjälpmedel. Det är ett stort och tungt arbete att söka fondmedel för att få medel att köpa det som behövs. Till fonderna får vi däremot intyg från sjukgymnast att hjälpmedlet behövs.

  2. Det står på Region Skånes sida att elrullstolar är kostnadsfria, det stämmer inte, det är 500 kr per år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *