Appen för dagen

Antalet appar har formligen exploderat de senaste åren. Flera kan användas som kognitivt stöd eller som stöd i kommunikationen för personer med funktionsnedsättningar. Hur hittar man rätt i snårskogen?

– Utvecklingen går verkligen snabbt framåt på det här området. Många verksamheter har sammanställt sina egna listor över appar men det skulle egentligen behövas en nationell sammanställning som regelbundet uppdateras, säger Erika Dahlin på Hjälp­medelsinstitutet.

Hon har disputerat inom kognitiv neurovetenskap och jobbar med kognitiva hjälpmedel.

Med kognition menas bland annat hur vi orienterar oss i tillvaron, hur vi kan hålla och beräkna tid, planera, organisera och strukturera. För en person med neuropsykiatrisk problematik eller psykisk funktionsnedsättning kan detta innebära svårigheter. Då kan appar i en smartphone vara ett bra hjälpmedel.

På samma sätt
App, eller applikation som det är en förkortning av, är ett program som man installerar i sin mobiltelefon eller surfplatta. Alla fungerar på ungefär samma sätt, man letar upp den app som känns intressant och sedan laddar man ner den till mobilen eller datorn. Vilka appar som man kan använda beror på vilket operativsystem mobiltelefonen har. De två största operativsystemen är Android (HTC, Sony med flera) och iOS (iPhone, iPad, iPod Touch).

Olika förslag
Hjälp­medels­institutet har samlat förslag på appar som kan ge stöd inom kategorier som minnesstöd, tidsuppfattning, planering.
Här kan man exempelvis hitta appen Dragon dictation, som är ett röstigenkänningsprogram där man talar in en påminnelse som sedan omvandlas till text i mobiltelefonen. Appen fungerar bra på engelska och hyfsat på svenska. Man kan skicka meddelanden som man dikterat till någon som e-post, sms eller till Facebook.

Det finns också en app som heter Mina utgifter för att få hjälp med att hålla koll på ekonomi och budget.

Appen Color Note används för att göra minnesanteckningar, ”att göra-listor”, meddelanden, handlingslistor med mera.
Alarm Clock Xtreme är en väckarklocka som förhindrar överdrivet snoozande. Det går att ställa in morgonlarmet så att det sakta ökar i volym. Man kan även välja att lösa ett mattetal för att förhindra att man av misstag stänger av alarmet.

Erika Dahlin betonar att appar inte är lämpliga för alla. Det finns många saker man bör vara medveten om.

– Mobilen är ingen mirakelgrej, den behöver anpassas för att ge rätt stöd. För det behöver man ha kunskap. De traditionella hjälpmedlen är fortfarande nödvändiga eftersom inte alla kan få rätt stöd av smartphones och appar. Vi har just nu en kurs som tar upp några av dessa ”att tänka på-saker”.
Många hjälpmedelscentraler har numera personer som ska bevaka detta område.

Activitytimer
En fristående expert på appar är frilansjournalisten Tina Wiman som föreläser om smarta telefoner som kognitivt hjälpmedel vid funktionsnedsättningar. Hon är själv förälder till barn med ADHD, ADD och Aspergers syndrom.

Hon rekommenderar först och främst appen Activity-timer, en enkel färgkodad timer. Färgkodningen innebär att urtavlan ändrar färg beroende på hur lång tid som har gått.

En annan app är Astrid, i vilken man kan tillverka att-göra-listor, med ett litet monster som påminner. Week Calendar är en av de bästa kalendrar som Tina Wiman har provat.

– I datorversionen kan man färgkoda händelserna som man lägger in, men det syns inte i mobilversionen. Där kan man istället färgkoda genom att använda olika kalendrar till olika kategorier (jobb, resor, med mera) och välja olika färger för varje kalender.

Med hjälp av appen Educreations har Tina Wiman gjort ett seriesamtal som heter ”Anna vill inte sova”. Genom att rita sociala berättelser har hon tillsammans med sina barn kunnat reflektera runt komplicerade ämnen som varför man ska sova eller om någon konflikt som uppstått.

Hungry! är en färgkodad inköpslista som kan sortera varorna i olika ordningar, exempelvis i bokstavsordning eller efter kategori. Tina Wiman har valt att lägga kategorierna i samma ordning som avdelningarna i matvarubutiken.

Record my call är en app som Tina Wiman tycker är bra att använda om man har svårt att komma ihåg det som sägs vid ett telefonsamtal. Den spelar in alla inkommande och utgående samtal och lagrar dem i telefonen.

– På så sätt kan man lyssna på samtalet igen, när man behöver det.

– I vissa länder är detta inte tillåtet, men i Sverige får man spela in telefonsamtal så länge den ena parten är medveten om det. Men naturligtvis kan det vara lämpligt att berätta för folk att man brukar spela in samtalen, säger Tina Wiman.

Hon berät­tar även om appen Home­Routines, som är en hjälpreda i mobilen för att sköta både rutiner i hemmet och personliga rutiner, bland annat att lägga sig i tid och göra ärenden. Programmet är upplagt så att det är uppgifter som ska göras dels varje morgon/förmiddag, dels varje eftermiddag/kväll. Man kan ställa in vilka dagar det gäller så byter appen automatiskt till rätt uppgifter för varje dag. Exempelvis barnens läsläxa som ska göras på tisdag och torsdag, och gympakläder som ska med på fredagar. Det finns även uppgifter för varje vecka, månad, år.

– Det finns olika zoner för hemmet också där varje dag har en uppgift på 15 minuter i fokuszonen. Man går bara in och väljer en av uppgifterna, sätter igång timern som finns i appen och försöker hålla sig till de 15 minuterna. Många är experter på att köra slut på sig själva och inte orka mer förrän efter ett par veckor. Med 15 minuter vet man att man hinner ganska mycket och att man får en ny chans nästa dag.

Tina Wiman tipsar även om BellyBio Interaktive Breathing, som tränar andningen och är väldigt effektiv mot stress.

– Appen spelar musik beroende på hur du andas. Telefonen ger ett vågliknande brusande ljud ifrån sig som förändras beroende på din in- och utandning.

En  lista
Appar för stöd i kommunikationen har DART i Göteborg tagit fram en lista för. Pedagogen Mats Lundälv menar att det som gör appar till ett bra kommunikationshjälpmedel, är att de är så lätt tillgängliga och billiga. Problemet är supporten och att de flesta av apparna som är avsedda för kommunikation inte är anpassade för svenska.

Proloquo2go är, enligt Mats Lundälv, en av de mest populära kommunikationsapparna. En svensk version förväntas komma i slutet av året.

Sono Flex från Tobii Technology har också stor flexibilitet och en svensk version kommer inom några månader.

I TapSpeak Choise kan man hämta en svensk talsyntes. Pictello och Stories2Learn stimulerar den språkliga utvecklingen på en lite lägre nivå. Predictable har en svensk version.

Som ett alternativ till Dragon Dictation finns appen Dictus, som enligt Mats Lundälv är mer träffsäker när det gäller röstigenkänningsfunktionen.

Grundvokabulär
På DART håller man just nu på med att ta fram ett grundvokabulär som kan laddas ner till vissa appar.

Bland de första appar som blivit förskrivningsbara hittar man apparna Premium- och Multi Comai, som kan laddas ner till Android. Med dessa kan man lägga upp kontakter med bild, få hjälp av en krishandlingsplan med direkt uppringning till utvalda kontakter, få ett visuellt stöd att hantera pengar vid betalning, ljudinspelning som man kan lyssna på och spara som minnesstöd samt få ett visuellt tidsstöd.

Kalendern
Comai-apparnas viktigaste funktion är kalendern och där kan man lägga in foton och filmer, till exempel en instruktion för hur man använder tvättmaskinen. Anhöriga kan få bekräftat via sms att personen tagit sin medicin och kan också ha tillgång till en webbkalender som synkas med kalendern i appen. Tillver­karen Comai har under en tid utvecklat appar i samarbete med Hjälp­medels­institutet för personer med kognitiva svårigheter. Sedan februari 2012 är Premium- och Multi Comai förskrivningsbar.

– Fördelen med att de är förskrivningsbara är att de är väl prövade av målgruppen och uppfyller de kriterier som kommuner och landsting ställer på hjälpmedel.

– Vi står för supporten och har filmer och manualer på svenska. Apparna har en hög säkerhet med regelbundna versionsuppdateringar, och är väldigt intuitiva, säger Anna-Karin Bergius på Comai. +