Appen som kan hjälpa ditt barn att bli mer aktivt

Många barn har svårt för att komma ut på aktiviteter. Kan en ny app ändra på det?

Det tror Annika Melin på Språkbussen, som på Leva & Fungera låter besökarna testa en helt ny app för att välja fritidsaktiviter.

– Många barn sitter inne för mycket. Målet med appen är att fler barn ska komma iväg ut och får en mer aktiv fritid, säger Annika Melin.

Bildstöd i appen ska locka barn till att först välja en aktivitet och sedan få hjälp med de steg som krävs för att förbereda och genomföra aktiviteten.

– Man kan anpassa vilka aktiviteter som ska vara valbara för just det barnet. Man kan ytterligare individanpassa genom att man kan lägga till egna aktiviteter och egna bilder, säger Annika Melin.

Språkbussen har fått ett innovationspris för att klara finansieringen av appen.

Den nya fritidsappen kompletterar Språkbussens tidigare appar ”Puffarna” som handlar om känslor.

Språkbussen har webbsida på www.sprakbussen.se