Är personlig assistans bättre än gruppbostad?

Vi kan nog enas om att det finns många fördelar med assistans. Inte minst med självbestämmande om du har den möjligheten. Du kan bo kvar i egen vald bostad, göra aktiviteter du gillar, träffa vem du vill etc. Men det finns fördelar även med en gruppbostad, särskilt om du har en begränsad förmåga att uttrycka din vilja och svårigheter att umgås med andra personer.

Det är lite tröttsamt att några intresseorganisationer inom personlig assistans klankar ned på gruppbostad som ett alternativ som innebär institution.

Behov och självbestämmande

Både personlig assistans och gruppbostad ingår som insatser i LSS, och borde inte ställas mot varandra. I LSS ska alltid berörd persons individuella behov vara styrande. I de fall behovet innebär att det finns möjlighet att välja insats är det personens självbestämmande som gäller.

För det mesta är det så att alternativ inte finns baserat, och att det blir kommunens resurser som styr. Men – observera att brist på resurser inte får avgöra. LSS är en rättighetslag.

LÄS MER: Vad är LSS-boende?

Om kostnaderna

Alla som tillhör LSS-gruppen kan dock inte få assistansersättning för att det är en dyr insats med en genomsnittlig kostnad på cirka två miljoner per person och år. Motsvarande genomsnittliga kostnad för plats på gruppbostad är cirka en miljon kronor.

Nettokostnaden för samhället betydligt mindre, eftersom det i huvudsak handlar om kostnader för personal. Nästan hälften av kostnaden för assistansersättning går tillbaka till samhället genom skatteinbetalningar. För gruppbostad är det något mindre.

När media som värst bedrev jakt på LSS skrev jag ett inlägg på ReclaimLSS.org om att ”LSS är en lönsam affär för samhället”. Där tog jag med lite mer intäkter i kalkylen. Några assistansföreträdare har gjort liknande kalkyler men då tyvärr ofta bara jämfört de två insatserna personlig assistans och gruppbostad.

Naturligtvis finns det personer med stora behov som kräver hög personaltäthet och därmed kostar lika mycket om de väljer gruppbostad som om de väljer personlig assistans. Då bör LSS princip om självbestämmande avgöra, så att den enskilde själv får välja den insats som hen upplever som bäst.

LÄS ÄVEN: Att ansöka om personlig assistans

Prognosen underskattade

Ursprungsidén med personlig assistans var att det gällde en mycket liten grupp med stora behov, i huvudsak från Personkrets 3, som med hjälp av assistenter skulle kunna leva och arbeta som vi andra. Till det kom en ännu mindre grupp från övriga personkretsar med så speciella behov att gruppbostad inte var lämpligt. År 1992 beräknades de tillsammans utgöra cirka 7000 personer. Även med befolkningsuppräkning så innebar bedömningen bara hälften så många som de som hade personlig assistans 2019. Ursprungstanken från 1992 gäller nog bra även idag – det var bara prognosen som var en underskattning, som prognoser ofta är.

Prognosen för hur många som totalt sett skulle omfattas av LSS var däremot kraftigt överskattad (prognosen 1992 var att cirka 100 000 skulle ha behov av LSS, med befolkningsökningen borde det väl bli mellan 120 000 till 130 000 idag).

När förmågan att välja är begränsad

Självbestämmande är en väldigt stark princip i LSS och som jag ser det måste svaret för de personer som är nära kostnadsneutrala för samhället vara deras personliga val på vad som passar dem bäst! Det är kanske ett enkelt val för de som kan förstå och uttrycka sig själva. Men för många som idag har eller kan välja personlig assistans är den förmågan begränsad.

Valet görs ofta av andra som kanske uppfattar att gruppbostad efter alla skriverier är en institution? Jag har ofta undrat om man kan vara objektiv som anhörig och god man.

Fördelar och nackdelar med assistans och gruppbostad

Låt oss nu enas om att det finns bra och dåliga gruppbostäder liksom bra och dåliga assistansutförare. Vi har stora kvalitetsbrister inom hela LSS, inte minst vad gäller personalkompetens.

Vi kan nog enas om att det finns många fördelar med assistans. Inte minst med självbestämmande om du har den möjligheten. Du kan bo kvar i egen vald bostad, göra aktiviteter du gillar, träffa vem du vill etc.

Men det finns fördelar med en gruppbostad också, särskilt om du har en begränsad förmåga att uttrycka din vilja och svårigheter att umgås med andra personer. I en bra gruppbostad får du träna att umgås med andra och får en gemenskap med övriga boenden som du inte skulle få annars. Den förmågan kan du ta med dig ut i samhället. Du blir inte lika ensam och inte lika utelämnad.

Varför uppstår motsättningar?

Det är synd att motsättningarna mellan insatserna blivit så förstorade. En av anledningarna är nog att det finns olika huvudmän som slåss om att slippa betala. En annan är att vi har för många olika kommuner. En tredje är att politikerna i kommunerna har en ideologi som inte främjar jämlikheten i LSS. Var du bor ska inte påverka besluten.

Jag slutar som jag ofta gör: Det är inte fel på LSS utan på hur lagen uttolkas av olika beslutsfattare. LSS kräver en kvalitet som ger goda levnadsvillkor för de som berörs. För detta krävs en skärpning både i personalkompetens och beslutsfattande – inte en ny lag eller förstatligande.