”Arbetarbarn får sämre ersättning än akademikerbarn”

Trafikskadade barn från arbetarhem får ofta sämre ekonomisk ersättning än barn från akademikerhem. Skillnaden kan vara upp till 100 000 kronor per år för samma skada, enligt en undersökning som utförts av Caterina Franceschi vid Handelshögskolan i Göteborg.

Caterina Franceschi har studerat fall som behandlats i statligt styrka Trafikskadenämnden och upptäckt stora skillnader.
– Detta är gammalmodigt, kränkande och bryter mot riksdagens intentioner. Lagen måste ändras till en modell med schablonersättningar, skriver Caterina Franceschi i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Under 2005 inträffade 18 000 trafikolyckor med personskador. 440 personer dog, 4 000 skadades svårt och 22 000 skadades lindrigt. Av de skadade var 4 300 barn upp till 17 år. Av dessa skadades 600 svårt.

– Även om det handlar om ett fåtal drabbade, är skadeståndet för dessa barn mycket viktigt för deras livskvalitet och fortsatta liv. Speciellt hårt drabbas barn som framöver inte kan arbeta alls eller bara delvis, skriver Caterina Franceschi.

Sverige borde göra som Norge och Danmark och använda schabloner för framtida inkomstbortfall för barn, menar Caterina Franceschi.
– Även om schablonerna är omdiskuterade finns det fördelar eftersom de är mer rättssäkra och förutsägbara för både den skadade och försäkringsbolaget, menar hon.

Debattartikeln hos DN http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=675619