Arbete för alla – men hur?

Regeringen vill göra en total översyn av insatserna för att ge jobb till fler personer som har funktionsnedsättningar.
Det berättade folkhälsominister Maria Larsson och arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin vid en presskonferens på torsdagen.
De kunde dock inte presentera några mål eller konkreta förslag. Det mesta handlade om utredningar och information.

Regeringen vill bland annat tillsätta en utredning som gör en totalöversyn av åtgärder och insatser för att skapa arbete för personer som har nedsatt arbetsförmåga.

– Målet måste vara att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna få ett arbete. Ett arbete och en lön att leva på  är för de flesta mycket viktigt för att finnas med i ett sammanhang och för att själv kunna bestämma över sitt liv, sa ministrarna på presskonferensen.

Vidare vill regeringen ha bättre samordning av informationen om ekonomiskt stöd, bidrag till hjälpmedel och anpassning av arbetsplatser. Arbetsförmedlingen kommer att få i uppdrag att uppmärksamma arbetsgivarna på möjligheterna.

Möjligheten för unga att få jobb ska specialgranskas inom översynen av Arbetsförmedlingen.

Ministrarna lyfter också fram möjligheten att myndigheterna anställer fler personer med funktionsnedsättning – men man har inte speciellt bråttom med detta.
Först ska myndigheterna kartläggas och analyseras. I en andra fas ska möjligheten till praktikprogram prövas. Vad det kan leda till är oklart.

Regeringen flaggar också för att man vill ha mer koll på forskningen inom området funktionsnedsättning. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) ska bedöma vad som behöver göras för att få till stånd forskning om åtgärder som kan riva hinder.

Ministrarna säger också att de har påbörjat diskussioner med arbetsmarknadens parter om hur arbetsmöjligheterna ska förbättras.
– Vi vill fortsätta samtalen under hösten, säger Sven Otto Littorin och Maria Larsson.

Här finns regeringens nya så kallade viljedokument Arbete för all
http://www.regeringen.se/sb/d/12648/a/148237