Kommer vanligaste anställningsformen för assistenter att stoppas?

Kommunal vill ogiltigförklara anställningsavtalen för 80 000 privatanställda personliga assistenter, med hänvisning till LAS.

Arbetsgivarorganisationen Fremia motsätter sig detta, och har nu svarat Arbetsdomstolen att LSS måste ha företräde över LAS.

En fråga om anställningstrygghet

– Alla skulle gagnas av en starkare anställningstrygghet för personliga assistenter, men idag saknas ekonomiska förutsättningar för detta, säger Jasmina Helander, biträdande förhandlingschef på Fremia.

Fackförbundet Kommunal gick i somras till Arbetsdomstolen för att ogiltigförklara anställningsavtalen för landets cirka 80 000 privatanställda personliga assistenter. Kommunal anser att assistenternas anställningsform strider mot LAS, lagen om anställningsskydd.

Jasmina Helander. Foto: Dan Coleman
Jasmina Helander, Fremia. Foto: Dan Coleman

Vanligaste anställningsformen

”Visstid så länge uppdraget varar” är den vanligaste anställningsformen för personliga assistenter. Det innebär bland annat att uppsägningstiden ofta är 2 veckor. Kraven för uppsägning är också betydligt svagare än för andra anställningsformer.

Anställningsformen är speciellt utformad för personlig assistans, med syftet att assistansanvändaren ska kunna välja personal. Personlig assistans är en individuell rättighet som är knuten till den enskilde assistansberättigade. Den som är berättigad till assistans ska ha självbestämmande och avgörande inflytande. Den assistansberättigade har sista ordet i frågan om vem som ska assistera denne.

Anställningsformen infördes på 90-talet

Kommunal gick med på denna anställningsform på 90-talet, men har nu ändrat sig. Kommunal hävdar nu att anställningsformen strider mot LAS, lagen om anställningstrygghet.

Kommunalt anställda personliga assistenter, cirka 20 000, har vanliga anställningar.

Fremia bestrider Kommunals alla krav

Arbetsgivarorganisationen Fremia har nu lämnat in svaromål på Kommunals stämningsansökan. Ett viktigt argument är att LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, väger tyngre än LAS.

– Fremia anser att den kollektivavtalade anställningsformen ”så länge uppdraget varar” är giltig och bestrider samtliga yrkanden från Kommunal, säger Jasmina Helander, Fremia.

– Personlig assistent är inte ett yrke som vilket annat. Det handlar främst om goda relationer, respekt och tillit för att säkerställa brukarens integritet och självbestämmande. Parterna på arbetsmarknaden har sedan assistansreformens tillkomst gemensamt tagit ansvar för att skapa bäst tänkbara villkor för såväl arbetstagare som assistansberättigade under de förutsättningar som gäller. LSS, som är en rättighetslagstiftning, måste ha företräde i förhållande till LAS, säger Jasmina Helander.

”Parterna måste hitta konstruktiva lösningar”

Fremia vill dock gärna stärka anställningstryggheten, men anser att den statliga finansieringen inte ger något utrymme för detta.

– Så länge den statliga finansieringen brister, måste parterna på arbetsmarknaden hitta gemensamma och konstruktiva lösningar. Det avtal som Fremia och Kommunal har varit överens om sedan 1994 är en sådan lösning, säger Jasmina Helander.

Hela svaromålet från Fremia kan laddas ned som pdf.

Gemensam kampanj för rimliga villkor

Samtidigt som striden pågår för fullt i Arbetsdomstolen driver Kommunal och Fremia en gemensam kampanj för ”rimliga villkor”.

Även andra organisationer deltar i kampanjen som syftar till att pressa staten att skjuta till större resurser till personlig assistans. Organisationerna hävdar att ökade resurser krävs för att assistans ska kunna utföras med god kvalitet och för att assistenterna ska ges anställningsvillkor som ligger närmare den övriga arbetsmarknaden.

Nuvarande avtal kan bli ogiltiga

 

Sophie Karlsson. Foto: Malin Näslund
Sophie Karlsson, IfA. Foto: Malin Näslund

IfA: Stor oro för negativa konsekvenser om avtal blir ogiltiga

Om Arbetsdomstolen ogiltigförklarar anställningsavtalen för privatanställda assistenter upphör de nuvarande reglerna för uppsägningstid och grund för uppsägning. IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, uttryckte i augusti 2022 stor oro över detta.

– Om anställningsformen ”så länge uppdraget varar” stoppas för assistenter får det stora ekonomiska konsekvenser som kan påverka den personliga assistansen mycket negativt, sa Sophie Karlsson, ordförande för IfA.

Bra anställningsvillkor är nödvändiga

Sophie Karlsson betonade att IfA vill att det ska råda så bra anställningsvillkor som möjligt för personliga assistenter, eftersom bra villkor är en förutsättning för att personer ska vilja arbeta överhuvudtaget.

Hon betonade vidare att en utgångspunkt inom personlig assistans är att den assistansberättigade själv väljer personlig assistent:

– Det är självklart att själv kunna styra över vem du ska ha nära inpå dig, men det också viktigt att kunna välja när du inte vill ha en viss personlig assistent, eftersom hela assistansen är av integritetsnära karaktär.

– Om problem uppstår i samarbetet brukar båda parter vilja gå skilda vägar så snabbt som möjligt. På så sätt har den särskilda anställningsformen för personliga assistenter uppstått.

Kostnaderna kommer att öka i redan pressad bransch

En övergång till tillsvidareanställning ger längre uppsägningstid och högre kostnader. Assistansanordnare kommer då att behöva mer sparade medel, menar Sophie Karlsson.

– Ekonomin inom assistansen är redan hårt pressad. Hur sparar assistansanordnare mer pengar? Jo, genom att minska sina kostnader. Vilka är de största kostnaderna inom den personliga assistansen? Jo, lönerna till de personliga assistenterna. Andra kostnader är till exempel arbetsmiljö, utbildning, omkostnader eller administration.

— Administrativa kostnader är bland annat sådana kostnader som anordnare har för att kunna vara en bra arbetsgivare. Det handlar således om kostnader som det inte är någon bra idé att dra ner på, eftersom det försämrar både för de assistansberättigade och de personliga assistenterna.

Negativ spiral försvårar rekrytering

– Det finns därför en uppenbar risk för en nedåtgående spiral inom den personliga assistansen. Lägre löner kommer att leda till att det blir svårare att rekrytera och behålla personliga assistenter, eftersom de kommer att söka sig till andra arbeten.

Redan idag är det svårt att rekrytera.

– De personer som redan är anställda är viktiga, och redan idag arbetar assistansanordnare med att försöka lösa eventuella samarbetsproblem genom till exempel stöd och samtal. I de fall det går, brukar assistansanordnare försöka omplacera, men ibland finns det inte någon annan tjänst att erbjuda eftersom det är den assistansberättigade som väljer.

– Ibland går problemen inte att lösa, och då måste anställningen avslutas. Den personliga assistenten blir då sannolikt arbetsbefriad under uppsägningstiden, eftersom det inte skulle vara psykiskt hälsosamt för varken den assistansberättigade eller den personliga assistenten att tvingas fortsätta tillsammans.

Sophie Karlsson påpekar också att en anställning också kan upphöra för att den assistansberättigade avlider. Även i denna situation behöver det finnas sparade medel för assistenternas uppsägningslöner.

”Assistansersättningen måste höjas”

– Lösningen på detta är att höja assistansersättningen. Det ökade kostnaderna måste på något sätt kompenseras för att inte kvaliteten på assistansen ska försämras, säger Sophie Karlsson.

En kommentar

  1. Hej, tack för bra inlägg från Fremia.
    Kommunal har försvarat personliga assistenter som har försökt lura vår assistansfirma, Försäkringskassan och A-kassan. Vårt förtroende för Kommunal är låg.
    Vi skulle jättegärna ge bättre löner till våra lojala, mångåriga och kompetenta anställda men en stor andel går till arbetsgivaravgifter, försäkringar och extra skatter.
    Ändå är vår assistansfirma inte vinstdrivande.
    Det behövs verkligen förändringar för att underlätta, inte att ge oss ännu mer huvudvärk och magont över framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *