Arbetsdomstolen godkänner assistenters anställningsavtal

Fackförbundet Kommunal förlorade striden – och tusentals assistansanvändare kan andas ut. Arbetsdomstolen har kommit fram till att anställningsavtalet för privatanställda personliga assistenter inte bryter mot EU:s direktiv eller svensk lag.

Det meddelade AD i en dom den 31 maj 2023.

LÄS ÄVEN: Ödesbesked kommer 31 maj

Arbetsdomstolen avslår Kommunals begäran

AD skriver så här på arbetsdomstolen.se:

Ett kollektivavtal för personlig assistans innehåller bestämmelser om anställning ”på viss tid så länge uppdraget varar”, s.k. ”SLUV”. Den kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisationen har gjort gällande att en sådan anställning är oförenlig med svensk lag och EU-rätt (det s.k. visstidsdirektivet). Arbetsdomstolen har funnit att kollektivavtalsregleringen inte innebär en sådan otillbörlig urholkning av arbetstagarnas lagstadgade rättigheter, som kan föranleda att avtalet i berörda delar ska anses ogiltigt. Arbetsdomstolen har även funnit att kollektivavtalsregleringen inte heller står i strid med de tvingande bestämmelserna i 4 och 7 §§ anställnings-skyddslagen, eller med bestämmelserna i visstidsdirektivet. Arbetstagarorganisationens talan har därför avslagits.

Läs mer om bakgrunden till striden.

Arbetsdomstolen. Roger Nissilä, personlig assistent, Josefin, Kommunal, Sven Rosqvist, Fremia, och Ellinor Gudmundsson, Kommunal. Foto: Linnea Bengtsson.
De stridande parterna fackförbundet Kommunal och arbetsgivarorganisationen Fremia möttes i Arbetsdomstolen tidigare i år. Från vänster: Roger Nissilä, personlig assistent, Josefin, Kommunal, Sven Rosqvist, Fremia, och Ellinor Gudmundsson, Kommunal. Foto: Linnea Bengtsson.

”En jättebesvikelse”

Till Kommunalarbetaren säger den personlige assistenten Roger Nissilä att domen ”är en jättebesvikelse. Man anser att brukarnas rätt väger tyngre än de anställdas rätt. Det är det brukarorganisationerna alltid har sagt. Nu har AD sagt att det är ok.”

Glädje hos Fremia

Arbetsgivarorganisationen Fremia (som var part i målet) skriver på sin webbsida att AD:s beslut innebär att den nuvarande anställningsformen inte står i strid med LAS, lagen om anställningstrygghet.

Jasmina Helander. Foto: Dan Coleman
Jasmina Helander, Fremia. Foto: Dan Coleman

Jasmina Helander, biträdande förhandlingschef på Fremia, kommenterar domen så här: – Vi har tagit del av domen och vi har satt i gång vårt arbete att analysera vad den betyder för branschen och för våra medlemmar inom personlig assistans. I nuläget kan vi bara konstatera att Arbetsdomstolen höll med Fremia och det är vi naturligtvis glada för. Hon påpekar samtidigt att Fremia tror på den svenska modellen: – Vi menar att frågan borde ha hanterats inom ramen för de ordinarie kollektivavtalsförhandlingarna. Vilket är vad som nu kommer att ske när förhandlingarna sätter igång till hösten, säger Jasmina Helander.

Vårdföretagarna

Organisationen Vårdföretagarna är också lättad över AD:s besked. ”De största vinnarna med denna dom är alla de som har personlig assistans. En annan utgång hade i förlängningen kunnat leda till en kraftigt inskränkt frihet för den enskilde. Rätten att själv bestämma över vem som ska utföra assistansen har utgjort en väldigt viktig del av assistansreformen och såväl brukare som anordnare slår vakt om den rätten”, skriver Vårdföretagarna. ”Det är bra att AD nu slagit fast att det mellan Vårdföretagarna och Kommunal gemensamt utarbetade kollektivavtalet som fungerat under lång tid alltjämt ska gälla. Den svenska modellen är väl värd att försvara. Den bygger på att arbetsgivare och arbetstagare tillsammans hittar lösningar som är hållbara över tid”, skriver Vårdföretagarna.

Arbetsdomstolen var inte enig

En av de fem ledamöterna i Arbetsdomstolen, Torbjörn Hagelin, var skiljaktig och ville ogiltigförklara anställningsformen. ”Den aktuella kollektivavtalsregleringen innehåller ingen avvägning mellan arbetsgivarens och arbetstagarens intressen utan bygger helt och hållet på brukarens intressen. Kollektivavtalet ger den enskilda arbetstagaren ett väsentligt sämre skydd än det som lagen ger. Att en visstidsanställning inrättas för ett behov som är konstant och varaktigt innebär enligt min mening en sådan otillbörlig urholkning av arbetstagarens rättigheter som enligt Arbetsdomstolens praxis inte är tillåten. Avtalet ska därför förklaras ogiltigt i denna del”, skriver Torbjörn Hagelin.

Webbinariet om assistenters anställningsform kan nu ses i efterhand

Den 5 juni anordnade ABH Utbildning och HejaOlika.se ett webbinarium om Arbetsdomstolens besked om anställningsformen, och vad som händer nu.

På programmet stod aktuell information och analyser av konsekvenser av Arbetsdomstolens beslut.

Anna Barsk Holmbom samtalade med Anita Fink Knudsen, chefsjurist på ALEX AB, som förhandlade för Vårdföretagarna när anställningsformen tog form, och som var ett av vittnena i domstolsförhandlingen, samt med Lilly Key, verksamhetsansvarig på IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade. Lilly ingår även i Fremias förhandlingskommitté på assistansområdet.

Webbinariet sponsrades av Särnmark och var därför helt gratis för alla deltagare.