Nyheter

Arbetsförmedlingarna som är bäst på hjälpmedel


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Hjälpmedel kan kompensera nedsatt arbetsförmåga hos många arbetssökande som har funktionsnedsättningar.
Trots det får endast 13 procent av dem något hjälpmedel utskrivet av arbetsförmedlingarna.
Bäst på att skriva ut är Arbetsförmedlingen i Ljungby.

Hjälpmedel kan kompensera nedsatt arbetsförmåga hos många arbetssökande som har funktionsnedsättningar.
Trots det får endast 13 procent av dem något hjälpmedel utskrivet av arbetsförmedlingarna.
Bäst på att skriva ut är Arbetsförmedlingen i Ljungby.

Företaget Comai har sammanställt statistik över hur mycket hjälpmedel som arbetsförmedlingarna skriver ut. Skillnaderna mellan kommunerna är stora.

Vanligast med hjälpmedel är det i Ljungby, där 33 procent fick hjälpmedel. Även Båstad, Sundsvall och Gävle hade en andel som låg på minst 30 procent. I botten låg Värnamo där andelen som fick hjälpmedel var endast 3 procent.

– Hjälpmedel kan få fler personer att fungera på arbetsmarknaden. Det kan vara så enkelt som en mobilapplikation som ser till att man kommer i tid till jobbet och får stöd i att utföra arbetsuppgifterna, säger Anna-Karin Bergius, vd på Comai.

– Det är rimligt att anta att behoven är liknande i alla kommuner. Därför är det anmärkningsvärt att siffrorna skiljer sig så mycket åt mellan arbetsförmedlingarna, säger Anna-Karin Bergius.

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för STIL
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Primass
 • Annons för JAG
 • Annons för Fremia
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HD Motion
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Tidvis
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Mini Crosser X