Nyheter

”Arbetsgivare diskriminerar oss när vi söker jobb”

arbetsformedling collage900

 

Av alla personer med funktionsnedsättning som kan och vill arbeta hade bara 55 procent jobb under 2014.
Många jobbsökande anser att de utsätts för diskriminering och negativa attityder från arbetsgivare.

Sysselsättningsgraden 55 procent är samma låga nivå som året före, trots att arbetsmarknaden i övrigt har förbättrats.

Hos befolkningen totalt hade 77 procent av dem som vill och kan arbeta ett jobb.

– Det är tufft på arbetsmarknaden för många med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga. Vi kan därför också se att Arbetsförmedlingens insatser som riktas till personer med funktionsnedsättning är fortsatt viktiga, säger Henrietta Stein, avdelningsdirektör på Arbetsförmedlingen.

 

Foto på Henrietta Stein.
Henrietta Stein, Arbetsförmedlingen.

 

Arbetsförmedlingen och SCB har tagit fram ny statistik visar att sysselsättningsgraden bland dem som har en funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga är 55 procent. Andelen är alltså oförändrad jämfört med 2013, men en förbättring jämfört med 2008, då andelen sysselsatta var 50 procent.

 

Tre av tio diskrimineras

Enligt den nya rapporten anser tre av tio jobbsökande med nedsatt arbetsförmåga att de utsätts för för någon form av diskriminering av arbetsgivare. Det vanligaste är negativa attityder.

– Det är viktigt att vi på Arbetsförmedlingen aktivt jobbar för att förbättra kunskapen och medvetenheten både hos oss själva och hos arbetsgivare för att på så sätt minska eventuella rädslor och därigenom kunna förändra attityder, säger Henrietta Stein.

 

En miljon har funktionsnedsättning

Omkring 16 procent i befolkningen (16-64 år) uppger själva att de har någon funktionsnedsättning, vilket motsvarar närmare en miljon människor. Av dem bedömer nästan sju av tio att de också har en nedsatt arbetsförmåga.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webb.

  

 

Denna artikel handlar om

ANNONSER
 • Annons för Fremia
 • Annons för STIL
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HEA Medical
 • Etac Sulky R82 Cricket
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för JAG
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för CJ Advokatbyrå

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *