Arbetsgivare lär sig tjäna pengar på att sluta diskriminera

Hur mycket förlorar näringslivet på att man inte anställer personer med funktionshinder? Och hur mycket skattepengar slösar stat, kommuner och landsting bort? Om det handlar projektet Annorlunda Arbetsliv.

– Inom EU-projektet har vi sett många exempel på att mångfald verkligen lönar sig. Vi menar till och med att det som kallas diskriminering i arbetslivet också är missade möjligheter till utveckling och lönsamhet i företag och offentlig sektor, säger Carina Lindvall, VD för Arbetsmiljöforum.

Projektet Annorlunda arbetsliv avslutas inom kort och just i dagarna hålls en rad konferenser hos offentliga och privata arbetsgivare runt om i landet. Den 27-28 september hålls en avslutningskonferens i Stockholm.
Projektledare är Erik Särnell på Handikappförbunden.

Annorlunda arbetsliv har en egen webbplats på www.annorlundaarbetsliv.se