Arbetslivsmuséer förebild inom tillgänglighet

DEBATTARTIKEL. En alldeles nyframtagen orienteringskarta om arbetslivsmuseerna i Västra Götaland visar på hur både lokalföreningar och eldsjälar arbetar aktivt med att göra såväl historia som museer tillgängliga. På ett synnerligen elegant sätt har de med en stor orienteringskarta över hela Västra Götaland skapat tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar.

Lokala krafter och engagemang för att levandegöra historien men också tillgängliga lokaler är ett utmärkt sätt att få alla människor med på en spännande upptäcktsfärd. Tillgänglighetsarbetet skulle även kunna vara en modell för myndigheter, företag och organisationer som vill undanröja hinder och skapa delaktighet.

Är du intresserad av arbetsvagnar och slädvagnar från 1600-talet? Eller kanske du vill veta mer om servettillverkningens gamla anor? Du är kanske nyfiken på vilken kamp människor bedrev för att klara en överlevnad i en fattigbygd?

Om detta och många andra historiska upptäckter går att göra på arbetslivsmuseerna i Sverige. På bokmässan som anordnades i Göteborg i september i år blev jag positivt överraskad av en utställning som hölls av Föreningen NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i väst hade.

Föreningen som är ett nätverk mellan museer i regionen försöker informera om de olika lokala historiska samlingarna. De hade tagit fram en stor karta över regionens olika arbetslivsmuseer. Kartan innehåller uppgifter och beskrivningar av totalt 124 olika arbetslivsmuseer i Västra Götaland och är även en orienteringskarta där man kan få tydliga uppgifter om geografiskt läge samt kontaktuppgifter. Men kartan är unik på ett annat vis. Den innehåller uppgifter och kartsymboler för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Det finns även symboler för handikapptoalett och handikapp torrdass.

Historia blir tillgänglig
Det är förstås väldigt bra och glädjande att man på lokal nivå arbetar så aktivt med att göra lokal och regional historia tillgänglig för alla. Man arbetar dessutom aktivt med att göra miljöer och lokaler tillgängliga för alla det vill säga skapa fysisk tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar. Orienteringskartan kan därmed användas i en form av tillgänglighetsorientering. Informationen handlar också om att föreningars och eldsjälars aktiva arbete med att göra informationen om museerna tillgänglig för alla i samhället.

Lokala lärdomar
Vilka lärdomar kan dras av de lokala och regionala initiativen? Jag tror att många aktörer i samhället kan lära väldigt mycket av såväl tillgänglighetsorientering som hur man aktivt arbetar på lokal och regional nivå.

Nyligen kom en rapport från Myndigheten för delaktighet som handlar om myndigheternas arbete med tillgänglighet. Där konstateras att arbetet med tillgänglighet går långsamt framåt för till exempel myndigheter, domstolar och museer (Rapporten Så tillgänglig är staten 2015). År 2012 var det till exempel bara 38 procent av myndigheterna som aktivt hade tagit någon kontakt med en funktionshinderorganisation för att ta del av deras erfarenheter i sitt eget arbete.

Jag tror att fler kan lära av det lokala tillgänglighetsarbete som till exempel nätverk som NAV bedriver. Orientering är både spännande och utmanande. Det handlar om såväl kunskap, motion som att kunna lägga kartan i norr. Passa därför kartan och upptäck hur lokala föreningar arbetar med tillgänglighetsarbetet. Det lokala tillgänglighetsarbetet skulle också kunna intressera fler forskare för miljöns betydelse för människan och utsatta grupper.

JÖRGEN LUNDÄLV
Docent i socialt arbete och funktionshinderforskare vid Göteborgs universitet

 

Här finns arbetslivsmuseernas nya karta http://www.navivast.se/head.html