Arbetstidsdirektiv stoppar utbetalning av assistansersättning

Under februari har flera kommuner nekat utbetalning av assistansersättning, med motiveringen att anordnaren inte följer EU:s arbetstidsdirektiv.
Det uppger Henrik Petrén på branschorganisationen Fremia Personlig Assistans.

Fremia uppmanar anordnare att överklaga

Kommunernas agerande kommer som en stor överraskning, och Fremia uppmanar nu anordnare som drabbas av utbetalningsstoppet att överklaga.

– Kommunerna gör fel, och vi ser detta som ett jättestort problem. Våra medlemsföretag måste kunna känna sig trygga med att schemalägga arbetstider i enlighet med de kollektivavtal som finns, säger Henrik Petrén.

I skrivande stund arbetar Fremia och Kommunal med en gemensam översyn av kollektivavtalet för personliga assistenter. Fram till dess att översynen är färdigställd är båda parter överens om att befintligt kollektivavtal gäller i sin helhet.

Kommunernas egna kollektivavtal, som omfattar den assistans som kommunerna själva utför, har justerats eftersom parterna ansåg att det inte var i enlighet med arbetstidsdirektivet. Den större delen av personlig assistans utförs dock av privata anordnare.

Nekar ersättning för tid som överskrider

När vissa kommuner nu nekar utbetalning av assistansersättning gäller det bara den del av arbetstiden som kommunen anser överskrider vad som är tillåtet enligt EU:s arbetstidsdirektiv. Kommunerna har hänvisat till paragraf 9 d i LSS.

– Men om man utför assistans i enlighet med gällande kollektivavtal ska man ha rätt till ersättningen, annars får vi en extremt märklig situation, säger Henrik Petrén.

Vad händer nu, hur ska situationen lösas?
– Vi försöker få klarhet i varför kommunerna gör så här och har en dialog med SKR, Sveriges kommuner och regioner. Eftersom det är en pågående dialog kan jag inte gå in på hur långt vi har kommit, säger Henrik Petrén.

3 kommentarer

  1. Domstolarna har en skyldighet att i första hand följa EU-reglerna. När kollektivavtal inte överensstämmer med EU:s arbetstidsdirektiv är det inte så hög sannolikhet att man vinner ett överklagande, tänker jag.

  2. Hur gör man om man inte får någon assistent ska brukaren då klara sig själv.
    Idag jobbar vi föräldrar utan betalning när våra timmar är slut för dagen på grund av EU

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *