Arbetsträningen hotas – protester mot nya rutiner

Arbetsträning hos idéburna organisationer är i farozonen när Arbetsförmedlingen inom kort väntas införa den nya tjänsten ”Steg till arbete”.

LÄS ÄVEN: Arbetsmarknad och funktionsnedsättning – 2023 års siffror

”Ett påhittat hinder”

– Det här är ett hårresande och påhittat byråkratiskt hinder som måste undvikas! För att få fler personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete behöver vi både privata företag och idéburna organisationer, inte antingen eller, skriver Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige, på Twitter.

Nicklas Mårtensson. Foto: Linnea Bengtsson
– Vi behöver både privata företag och idéburna organisationer för att fler ska få jobb, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige. Foto: Linnea Bengtsson.

Idag har 5000 arbetsträning via Arbetsförmedlingen

Arbetsträning och förstärkt arbetsträning är insatser som innebär att arbetssökande deltar i verksamheten på en arbetsplats under handledning. Insatserna riktar sig till deltagare i jobbgarantin för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin och i etableringsprogrammet.

Den 1 oktober 2023 inför Arbetsförmedlingen nya rutiner för beslut om arbetsträning och förstärkt arbetsträning. Förändringen innebär att arbetssökandes behov i första hand ska hanteras genom upphandlade tjänster från privata företag.

De nya rutinerna kommer att påverka nuvarande anordnare av arbetsträning och förstärkt arbetsträning, däribland Samhall, kommuner och idéburna organisationer, och framför allt de som i dag har många arbetsträningsplatser.

– Det är den arbetssökandes behov som är styrande för vilken tjänst som används. Finns det en upphandlad tjänst som kan tillgodose det behovet ska vi välja den i första hand, säger verksamhetsområdeschef Tove Elvelid i ett pressmeddelande från Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har cirka 5 000 deltagare hos anordnare i arbetsträning och förstärkt arbetsträning. För deltagare i pågående insatser kommer förändringen inte att ha någon påverkan.

Vidare upphör den fördjupade bedömningen av den arbetssökandes arbetsförutsättningar. Den fördjupade bedömningen är ett skriftligt utlåtande av deltagarens förmågor.

Arbetsförmedlingen anser att man måste ändra rutinerna för att anpassa sig till de regler som gäller.

Kalldusch för idéburna aktörer

Bland idéburna aktörer beskrivs förändringen som en kalldusch. Lars Durfelt, vd på Stadsmissionen i Göteborg, är en av de kritiska rösterna. Han menar att det innebär en skrotning av arbetsträning som insats.

– Det drar undan mattan för hela den ideella sektorn där vissa har det här som affärsmodell, säger Lars Durfelt till DN.

LÄS ÄVEN: Funkis och arbetslös? Här är stöden du kan få!

Så vill idéburna hjälpa långtidsarbetslösa

I en debattartikel på Altinget protesterar fem organisationer mot Arbetsförmedlingens nya rutiner. De anser att konsekvenserna kan bli förödande för många långtidsarbetslösa.

”Arbetsförmedlingens nya rutiner för beslut om arbetsträning och förstärkt arbetsträning innebär att upphandlade tjänster kommer att användas så långt det är möjligt. Samtidigt försvinner den fördjupade bedömningen av långtidsarbetslösas arbetsförutsättningar. Därmed riskerar många långtidsarbetslösa att hamna i fel insatser, eller inte få några insatser alls. Det är givetvis helt ohållbart, och inte i linje med regeringens ambitioner,” skriver representanter för Coompanion, Famna, Fremia, Rörelsefolkhögskolorna och Sveriges stadsmissioner.

”Arbetsintegrerande sociala företag och andra idéburna verksamheter erbjuder den helhetssyn och den individanpassning som kan göra verklig skillnad för många långtidsarbetslösa. De insatserna kan inte slarvas bort, utan att trovärdiga alternativ presenteras”, skriver organisationerna som har fyra konkreta förslag:

  1. Fortsätt med arbetsträning och förstärkt arbetsträning utan förändringar under en övergångsperiod, till dess att andra fungerande insatser finns tillgängliga över hela landet.
  2. Arbetsförmedlingen bör tillsammans med idéburna organisationer utveckla en ny tjänst för att möta de långtidsarbetslösas behov.
  3. Arbetsförmedlingen behöver reservera kontrakt för idéburna organisationer.
  4. Arbetsintegrerande övningsplatser bör upphandlas. Antalet platser behöver öka från dagens cirka 430 platser per månad till 5 000 platser per månad, och anställningskravet bör tas bort.

Om arbetsträning

Arbetsträning beskrivs så här på Arbetsförmedlingens webb:

Arbetsträning innebär att du under en tid får vara på en arbetsplats och delta i verksamheten. Du får möjlighet att utföra arbetsuppgifter med hjälp av handledning utan några krav på produktivitet. Det kan handla om att delta i en arbetssituation, till exempel att umgås med arbetskamrater. Du får också bekanta dig med krav och förväntningar som finns på en arbetsplats. Genom att arbetsträna kan du få erfarenhet och referenser som kan underlätta för dig att få ett jobb.

Arbetsträningens längd är olika beroende på vilket program du deltar i. För dig som deltar i jobbgaranti för ungdomar kan arbetsträningen pågå i upp till 3 månader. För deltagare i etableringsprogrammet och jobb- och utvecklingsgarantin kan arbetsträningen pågå upp till 6 månader. För dig som deltagit länge i jobb- och utvecklingsgarantin är tiden utökad till maximalt 12 månader.

LÄS ÄVEN: Varför sumpar Arbetsförmedlingen tusentals jobb med lönebidrag?