Fjärde krisåret för omvårdnadsbidraget – inga åtgärder i sikte

– Det är för tidigt att säga om lagen behöver ändras för att rädda omvårdnadsbidraget.
Det sa socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S)i en frågestund i riksdagen på torsdagen.

LÄS ÄVEN: Allt om omvårdnadsbidrag för barn

”För tidigt att ändra lagen”

– Det har ännu inte gått att konstatera om det är lagstiftningsproblem som står i vägen, eller om vi får avvakta rättstillämpningens utveckling, sa Ardalan Shekarabi.

– Jag kommer att fortsätta att hålla riksdagen informerad om det är så att det krävs en lagändring, för vi måste skydda våra medborgare på detta område.

Pia Steensland vill ha besked

Det var Pia Steensland (KD) som tog upp frågan, genom att påminna om ministern tidigare löften om att omvårdnadsbidraget inte ska innebära försämringar för familjer som har barn med funktionsnedsättning.

Här kan du se inspelningen från frågestunden i riksdagen.

Fortsatt oro kring omvårdnadsbidraget

Beskedet från ministern innebär alltså en fortsatt stor oro kring omvårdnadsbidraget. Sedan det infördes 2019, och då ersatte vårdbidraget, har många familjer drabbats av stora neddragningar eller avslag.

Försäkringskassan har fått skarp kritik från många håll för att man försämrat villkoren i strid med syftet med införandet av omvårdnadsbidraget. Försäkringskassan har avvisat det mesta av kritiken, och bland annat motiverat neddragningar med att man tidigare varit alltför generösa.

Förbund kräver skyndsamma åtgärder av regeringen

Den 16 mars 2022 krävde flera funktionsrättsorganisationer skyndsamma åtgärder från regeringen för att rädda omvårdnadsbidraget.

”Vi har dagligen kontakt med föräldrar till barn med funktionsnedsättning som visar på tydligt negativa konsekvenser för enskilda barn och familjer”, skrev Ulla Adolfsson (Autism & Aspergerförbundet), Anders Lago (Riksförbundet FUB) och Veronica Magnusson Hallberg (Svenska Downföreningen) i ett brev till regeringen.

Omvårdnadsbidraget kapades med 1 400 miljoner bara under 2021

Att stora besparingar har gjorts framgår även av att utgifterna för omvårdnadsbidraget har blivit mycket lägre än vad staten budgeterat.

De sammanlagda kostnaderna för omvårdnadsbidrag och vårdbidrag under 2021 beräknades bli knappt 3,5 miljarder kronor, varav 2,6 miljarder gäller nya omvårdnadsbidrag.

Staten hade i prognoserna räknat med att under 2021 betala ut ytterligare 1,4 miljarder kronor till berörda familjer.

Fjärde året med försämrad trygghet

Risken är nu stor att även 2022 blir ett förlorat år för familjer som är beroende av omvårdnadsbidraget. Krisen har varit akut sedan lagändringen i januari 2019, vilket innebär att de drabbade familjerna nu är inne på fjärde året med försämrad ekonomisk trygghet.

LÄS ÄVEN: Följ kampen om omvårdnadsbidraget

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *