Årets guldkorn – skoldatatek är satsningen som alla älskar

De 80 skoldatatek som växt upp runt om i Sverige är riktiga guldkorn. Det tycker Arvsfonden som har utsett skoldatateken, Fryshusets Elektra och Reumatikerförbundets Nike till årets vinnare av utmärkelsen Arvsfondens Guldkorn.

Guldkorn-priset utgörs av 55 000 kronor och delas ut till projekt som är långsiktiga, nyskapande och som lyckas engagera och aktivera människor.

Skoldatateken startades år 2002 i sex försökskommuner för att locka skolpersonal at använda IT i skolundervisningen, särskilt för barn med ADHD och läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Hjälpmedelsinstitutet fick pengar från Arvsfonden för att dra igång projektet tillsammans med Riksförbundet Attention, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar och Förbundet Funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter.

Projektet blev så lyckat att det idag finns ett 80-tal skolodatatek runt om i landet och ambitionen är att ännu fler ska satsa. De ursprungliga Skoldatateken i Boden, Uppsala, Södertälje, Norrköping och Västervik stödjer kommuner som är intresserade av att starta egna Skoldatatek. Skoldatateken har en egen webbplats på http://www.skoldatatek.se

Gulkorn-pris gick även till Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset för projektet Elektra som också vänder sig till unga.

Det tredje Guldkorn-priset gick till Reumatikerförbundet för projektet Nike som vänder sig till invandrarkvinnor med reumatism.

Läs mer om årets Guldkorn på arvsfondens webbplats www.arvsfonden.se