Arvsfonden anklagas för att missgynna ideella organisationer

Arvsfonden får svidande kritik av Handikappförbunden: Pengar som borde delas ut till ideella organisationer slussas istället till verksamheter inom offentlig sektor.

– Arvsfondens medel bör i större utsträckning gå till just de målgrupper de var ämnade för: ideella föreningar och organisationer, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.

Handikappförbunden hänvisar till ny statistik som uppges visa att allt fler projekt med offentliga huvudmän beviljas medel av Arvsfonden, på bekostnad av ideella organisationer.

Det handlar om mycket pengar. För 2014 är Arvsfondens målsättning att dela ut 550 miljoner kronor.
Personer med funktionsnedsättningar är en av de målgrupper som ska prioriteras. Men organisationer inom funktionshinderrörelsen upplever sig motarbetade.

– Allt fler får avslag, och motiveringar ges endast muntligt om förbundet självt ringer och frågar. Någon skriftlig motivering lämnas aldrig, vilket innebär att det kan vara svårt för den sökande att förstå varför medel nekas, säger Ingrid Burman.

Hon kritiserar att Arvsfonden dessutom uppmanar ideella organisationer att samarbeta med offentlig sektor.
– Många organisationer tvingas konstruera samarbeten utan att det finns särskilda skäl. Det är både oriktigt och orimligt. Det är ett sätt att via Arvsfondsmedel finansiera verksamhet inom den offentliga sektorn, säger Ingrid Burman.

Hon fruktar att ideella organisationer bara ”involveras för att med sina namn godkänna projekt som de inte själva har initierat”.

Arvsfonden får också hård kritik för att man ställer alltför tuffa krav på att projekt både ska ha långsiktighet och vara nyskapande.

– Detta kan vara ett stort dilemma eftersom nyskapande projekt naturligt nog är experimentella och mer oförutsägbara. Handikappförbunden ser dessutom en svårighet för Arvsfonden att överhuvudtaget bedöma vad som är nyskapande och utvecklande på det område förbunden verkar i. Det är funktionshinderrörelsen som har erfarenheterna och möjligheten att bedöma detta – inte Arvsfondens handläggare, menar Ingrid Burman.

Vidare hävdar Handikappförbunden att Arvsfonden nobbar projekt som satsar på nya metoder för strukturell påverkan – samtidigt som pengar beviljas för projekt som handalr om att ”sätta guldkant” på tillvaron.

Ingrid Burman anser att Arvsfondens policy INTE bidrar till att förändra livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning på sikt.