Arvsfonden vill satsa mer på jobb, skola och fritid

Ragnwi Marcelind

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

Jobb, skola och fritid är tre områden som får mer pengar till utvecklingsprojekt. Arvsfonden gör en satsning på 250 miljoner kronor till projekt som skapar nya möjligheter för personer med funktionsnedsättningar.

Jobb, skola och fritid är tre områden som får mer pengar till utvecklingsprojekt. Arvsfonden gör en satsning på 250 miljoner kronor till projekt som skapar nya möjligheter för personer med funktionsnedsättningar.

– Vi hoppas på många ansökningar från ideella organisationer och offentliga aktörer som arbetar med personer med funktionsnedsättningar, säger Pelle Kölhed, ledamot i Arvfondsdelegationen.

– Vi vill dela ut mer pengar och välkomnar ansökningar med stor bredd vad gäller målgruppen. En av våra målsättningar är att stödja individstärkande projekt, säger Kölhed.

Ordförande i Arvsfondsdelegationen är Ragnwi Marcelind. Hon säger att Arvsfonden är en av de viktigaste finansiärerna av utvecklingsprojekt för personer med funktionsnedsättningar.
– Vi vill öka inflytandet och förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, säger hon.

Arvsfondens kanslichef Hans Andersson skriver på sin blogg:

– Jag tror särskilt mycket på lokala samarbetsprojekt mellan föreningar och offentliga huvudmän som t.ex. skolan, arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller habiliteringen. De första besluten inom satsningen tas på onsdag den 24 april. Förhoppningsvis handlar det om ett tiotal projekt.

Den nya satsningen kallas ”Egen kraft!”, pågår i tre år och har en budget på 250 miljoner kronor.

Arvsfondens webbplats finns på www.arvsfonden.se

Publicerad:
2013-04-23

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Arvsfonden, ekonomi


ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för Humana