Åsa Regnér ger nya besked om LSS och assistans

Nu kommer Åsa Regnér (S) med nya besked om hur regeringen ser på LSS och personlig assistans, i en debattartikel som publicerades på DN Debatt-webben på måndagskvällen.

– Redan nu, innan utredningen om LSS är klar, kommer regeringen att lämna förslag på områden som skapat oro och svårigheter för personer med funktionsnedsättning. Med de här åtgärderna vill vi komma tillrätta med problem och få underlag kring eventuella ytterligare förändringar, skriver ministern bland annat.

Regnér skriver att regeringen kommer att lämna förslag på områden som skapat oro och svårigheter för personer med funktionsnedsättning. Det handlar bland annat om:
– Att tydliggöra målet i regleringsbrevet inför nästa år.
– Ett lagförslag för att det förhöjda timbeloppet ska kunna variera över en längre period än en månad.

Ministern skriver vidare att ”regeringen gav Försäkringskassan ett mål för 2016, där en formulering löd att myndigheten ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar. Det har aldrig varit fråga om att minska antalet timmar för personer som har rätt till dem, utan om att medel ska användas såsom det var avsett.”

Ministern påpekar ännu en gång att ”utformning innehåller drivkrafter för bolag att öka antalet timmar”.

– Andelen privata bolagen har stadigt ökat och utgör idag 65 procent av anordnarna. Idag finns det hela 1000 bolag på 16 000 assistansanvändare. Det säger något om att det är en marknad med förväntad lönsamhet. De vinstdrivande krafterna i kombination med den snabba ökningen av beviljade timmar riskerar att på sikt skada reformens hållbarhet. Det finns ett stort behov av att säkerställa att ökning av timmar och kostnader motsvarar ökande behov och inte används till annat. Vi ska veta att medel används såsom det är avsett, skriver Regnér.

– Att denna viktiga ambition har misstolkats är olyckligt, och därför kommer regeringen att tydliggöra målet i Försäkringskassans regleringsbrev inför nästa år. Arbetet för likvärdighet, rättssäkerhet och en hållbar timutveckling är fortsatt högt prioriterat. Den som har ett faktiskt behov av stöd ska givetvis få det.

Regeringen anser att något behöver göras åt att antalet timmar per person inom assistansersättningen ”fortsätter att öka i snabb takt”.

När det gäller det förhöjda beloppet som vissa assistansanvändare med stora behov har rätt till utlovar Åsa Regnér förslag till lättnader:

– I oktober i år övergick Försäkringskassan till efterskottsbetalningar av assistansersättningen istället för förskott. Det har för de med så kallat förhöjt belopp inneburit det förhöjda beloppet nu fastställs månadsvis. I praktiken innebär det ibland svårigheter att få livet att gå ihop för den här gruppen. De kan behöva kunna disponera ersättningen med det förhöjda beloppet över en längre period för att exempelvis få storhelger som jul och nyår att gå ihop. Regeringen avser därför att lägga fram ett lagförslag för att det förhöjda timbeloppet ska kunna variera över en längre period än en månad. Det är ett förslag som förenklar vardagen för assistansanvändare med förhöjt belopp.

Regeringen ger också Inspektionen för Socialförsäkringen nya uppdrag. Det stöd som lämnas av kommuner till personer med funktionsnedsättningar som har behov av hjälp med genomförande av egenvårdsinsatser ska kartläggas.

Vidare får Inspektionen för vård och omsorg ett uppdrag för att utveckla tillsynen och tillståndsprövningen för aktörer inom LSS och assistansen.

– Vi har också lyssnat på debatten. Vi behöver utveckla LSS och assistansersättningen, för att det ska bli hållbara och ändamålsenliga lagstiftningar. Vi accepterar inte att skattemedel används på fel sätt och är måna om att rätt person ska få rätt insats, skriver Åsa Regnér.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *