Åsa Regnér tvingas försvara brev om att dämpa assistanskostnaderna

Åsa Regnér tvingades på torsdagen försvara det omstridda regleringsbrevet till Försäkringskassan.
– Det är en del av att få kontroll över en utgift som de flesta tycker att man behöver få kontroll över, sa statsrådet.

Det var Maj Karlsson (V) som i en frågestund krävde besked om regeringens uppmaning till Försäkringskassan om att sänka assistanskostnaderna.

Hon menade att uppmaningen borde ha föregåtts av en lagändring.

– Den mycket starka skrivning som regeringen lagt till i regleringsbrevet är mycket svår att läsa på något annat sätt än en uppmaning till Försäkringskassan att minska antalet timmar, sa Maj Karlsson.
– Därmed anser vi att det är en  uppmaning till att frångå att tolka lagen efter behov.

Vidare sa Maj Karlsson att regeringens brev om att assistanskostnaderna ”är en inskränkning som vi anser är så omfattande att den borde föregåtts av en lagändring”.
– En lagändring som V absolut skulle ha rösta emot, tillade Maj Karlsson.

Maj Karlsson frågade också om Åsa Regnér anser att regeringen, i regleringsbrev, ska ange hur myndigheten ska tolka lagen.

Åsa Regnér gav inget direkt svar på om regleringsbrevet borde ha föregåtts av en lagändring. Hon betonade istället att assistanskostnaderna ”har ökat väldigt mycket, medan antalet personer inte alls har ökat lika mycket”.

Det är en del av att få kontroll över en utgift som de flesta tycker att man behöver få kontroll över.

– Antalet timmar har skjutit i höjden på ett sätt som är svårt, för de allra flesta, att förklara, sa Åsa Regnér.

– Vi tycker det är viktigt att pengarna går till som det var tänkt för och därför måste vi genomföra olika saker som gör att man får bättre koll på att pengarna faktiskt går till de som har de här behoven. Det här är ett led i det.

– Regleringsbrevet handlar om en del. Det står att Försäkringskassan ska bidra i att dämpa kostnadsutvecklingen. Det är en del av att få kontroll över en utgift som de flesta tycker att man behöver få kontroll över.

Åsa Regnér tog också upp den kommande utredningen om LSS-lagstiftningen.
– Då kommer organisationer som är berörda att på olika sätt delta i utredningen, sa statsrådet.