Åsa Regnérs utredare vill begränsa anhörigassistans | HejaOlika

Åsa Regnérs utredare vill begränsa anhörigassistans

Åsa Regnér, minister med ansvar för LSS, gav Stig Svensson uppdraget att göra en översyn av assistansersättningen. Snart kommer förslag om att begränsa möjligheten för anhöriga att vara assistenter.

Åsa Regnér, minister med ansvar för LSS, gav Stig Svensson uppdraget att göra en översyn av assistansersättningen. Snart kommer förslag om att begränsa möjligheten för anhöriga att vara assistenter.

Föreslår även att Försäkringskassan ska kunna hårdgranska anordnare

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

Socialdepartementets utredare Stig Svensson vill begränsa möjligheterna för anhöriga att jobba som assistenter.

– Ett antal personer har råkat fruktansvärt illa ut på grund av anhörigassistans och därför föreslår jag begränsningar för att skydda brukarna, säger Stig Svensson.

Han vill dels ha ett tak som innebär att anhöriga inte kan ge mer än maximalt 50 timmar i veckan.

Vidare vill han begränsa anhörigassistans till maximalt 50 procent av totalt beviljad tid. En brukare som har totalt 50 timmar assistans i veckan ska alltså kunna ha anhöriga som assistenter under högst 25 timmar.

Tanken är att begränsningen ska vara generell och gälla oavsett ålder på brukaren, men Stig Svensson reserverar sig för att hans förslag ännu inte är helt klart när det gäller barn i förskoleåldern.

Det var i april som Åsa Regnér, minister med ansvar för LSS, gav Stig Svensson uppdraget att göra en ”översyn av assistansersättningens utveckling”.

Om några veckor, i januari 2018 blir översynen klar och då även ett antal förslag på åtgärder.

Vill ge Försäkringskassan stora kontrollmöjligheter

En viktig del av översynen har gällt marknaden för privata företag som anordnare av assistans.

Och här kommer Stig Svensson med ett av sina mest genomgripande förslag till förändring. En lagändring som ger Försäkringskassan stor makt att granska hur anordnarna hanterar pengarna.

– Idag har Försäkringskassans inga som helst möjligheter att kontrollera assistansanordnarna. Lagen reglerar bara förhållandet mellan Försäkringskassan och brukaren. Det vill vi ändra på, säger Stig Svensson.

Han vill ge Försäkringskassan de nya kontrollmöjligheterna snarast – och inte invänta den större, gemensamma kontrollagstiftning som en annan statlig utredning förespråkat.

– Vi tycker det är onödigt att vänta. Redan nu kan man föra in stora delar av Skatteverkets kontrollagstiftning i socialförsäkringsbalken och få kontrollmöjligheter den vägen. Det handlar om mycket pengar, och att vänta på en gemensam kontrollagstiftning kan ta lång tid, säger Svensson.

Om dagens bristande kontroll är så allvarlig, varför har det dröjt ända till nu att komma med förslag om skärpning?

– När LSS infördes 1994 fanns det inte på kartan att folk skulle lura välfärdssystemen, att det fuskades var något man inte fick prata om! Men med så stora belopp som 1,7 miljoner kronor per brukare i genomsnitt blir systemet förstås intressant ur ett kriminellt perspektiv. Det är annorlunda med andra välfärdssystem, som föräldrapenningen, där blir det inte så stora summor per person.

– Man har alltså varit rätt så naiv, men det har förändrats under senare år.

Stig Svensson säger sig vara förundrad över att vare sig myndigheter eller departement inte följt upp utvecklingen på assistansmarknaden bättre.

– Det är stora pengar så man borde ha skaffat sig mer löpande information. Det är också en kvasi-marknad som skiljer sig från andra marknader genom att brukaren köper assistans för skattemedel, inte för egna pengar. På en vanlig marknad är det du och jag som köper med egna pengar.

Inte osannolikt att 7 procent var medvetet fusk

Han menar vidare att assistansmarknaden var ”vilda västern” under åren 1994–2011. Han försvarar de rapporter som talat om att kostnaderna för fusk och felaktigheter har uppgått till skyhöga belopp.

– Det är inte helt osannolikt att sju procent av assistansen var medvetet fusk när FUT-delegationen 2007 gjorde sin uppskattning, säger Stig Svensson.

– Idag är fusket lägre, men vi har inte haft möjlighet att göra någon egen utredning av detta och kan inte säga någon siffra.

”7-procentfusket” har Stig Svensson inte heller haft möjlighet att göra någon egen utredning kring – och rapporten från 2007 har alltså fått mycket hård kritik. Men Stig Svensson menar ändå att sju procent är en realistisk siffra, eftersom assistansmarknaden varit ”en kvasimarknad utan tillståndsplikt och utan kontroll”.

– De forskare i Lund som kritiserat metoden expert elicitation som kom fram sju procent föreslog att man skulle göra ett statistiskt obundet slumpmässigt urval för att se hur omfattande fusket var, men inte ens då kan man vara säker på att få fram sanningen. Det finns inget lackmuspapper som visar fusket. Det är inte säkert att man hittar fusk ens på de företag som fuskar.

Vi föreslår att Försäkringskassan får granska hur pengarna används hos alla anordnare

För att kunna stoppa fusket menar Stig Svensson att Försäkringskassan måste få direkt möjligheter att kontrollera assistansanordnare, något som idag saknas.

– Lagen reglerar bara förhållandet mellan Försäkringskassan och brukaren, och det finns ingen möjlighet att agera mot tredje part, assistansanordnaren. Om brukaren själv är arbetsgivare kan Försäkringskassan kräva in alla underlag. Där har man fulla kontrollbefogenheter, men för övriga anordnare har man inga befogenheter. Vi föreslår att detta likställs, så att Försäkringskassan får granska hur pengarna används hos alla anordnare.

Han anser att det inte räcker att Skatteverket kan göra revisioner, eftersom Skatteverket gör andra prioriteringar och bedömningar.

– Om Skatteverket upptäcker att en anordnare har köpt semesterresor till en familj som omkostnader klassas det som privata uttag och lönebeskattas. Det tycker vi är felaktigt. Det rätta är att pengarna återbetalas till staten så att de kan användas till assistans. Därför är det bättre att Försäkringskassan gör utredningen. En sådan lagstiftning vill vi införa.

Andelen företag som får tillstånd har i år gått ned kraftigt och är nu endast 13 procent

Även om förslaget om kontroll av assistansanordnare kommer först nu – ett decennium efter de första larmrapporterna – menar Stig Svensson att fusket idag är mycket lägre.

En milstolpe för att stävja fusk är den tillståndsplikt som år 2011 infördes för assistansanordnare.

Ytterligare ett tecken som tyder på minskad risk för fusk är att det blivit allt svårare att få tillstånd beviljat.

– Andelen företag som får tillstånd har i år gått ned kraftigt och är nu endast 13 procent, vilket innebär att vi har en mycket hög avslagsprocent. En förklaring till att allt färre har fått tillstånd är att IVO har fått ökade anslag för att förbättra kontrollen, och ändrade rutiner sedan i våras.

– IVO har även utöka tillsynen av anordnarna. Det har gått för kort tid för att se den verkliga effekten, men redan tidigare återkallades 13 procent av tillstånden varje år. Den siffran är dubbelt så hög som för andra verksamheter, säger Stig Svensson.

Det blir inget om ändrad assistansersättning i vår utredning

Under Stig Svenssons utredning har många genomgripande förslag varit uppe till diskussion.

Det har exempelvis ryktats om en förändring av assistansersättningen så att staten skulle bevilja men kommunerna besluta om vem som ska få vara utförare.

– Vi har haft många bollar i luften. Vi har också haft det motsatta förslaget att lägga allt på staten. Men med den tid vi haft till förfogande har vi inte haft möjlighet att utreda detta närmare. Det har heller inte ingått i vårt uppdrag. Därför kommer inget av det kommer att stå i vår utredning, säger Stig Svensson.

Fortfarande återstår en hel del arbete innan utredningen är klar.

– Det var planerat  att vara klart den 15 januari men troligen fördröjs det till den sista januari, säger Stig Svensson.

Läs mer

Fler artiklar om anhörigassistans

Publicerad:
2017-12-13

Av: Redaktionen

Nyckelord:
LSS, Stig Svensson, anhörigassistans, anhörigfrågor, assistans, fusk


ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Etac

24 reaktioner på ”Åsa Regnérs utredare vill begränsa anhörigassistans”

 1. LSS-lagens medinflytande som Åsa och Stig glömde
  Instämmer i alla väldigt välskrivna kommentarer till utredningens förvirrade och inkompetenta slutledningar.

  Det är så uppenbart att Åsa och Stig (för att göra Maggan nöjd i vanlig ordning) själva läser LSS-lagen med några väl valda INTE:n instoppade här och där.

  Annars står det ju såhär (enl. LSS-skolan):
  LSS 5§ Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

  Det bygger på principerna: tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet…, dvs:

  * personen ska kunna styra sin vardag

  * personen och hens familj ska känna säkerhet i att stöden inte upphör eller förändras, så länge behovet kvarstår

  Så tänker många av dagens politiker, statsråd, utredare, tjänstemän och domare tydligen INTE.
  Istället föreslås FK få ännu mer makt – att slå assistansen i spillror – på bekostnad av de insatsberättigades och anhörigas medinflytande.

 2. Anneli Mukka

  Suck!!
  Var hittar regeringen alla sina ”experter” som hela tiden kommer fram till dumheter som bara försvårar o stjälper istället för stödja o hjälpa?
  Vi anhöriga är inga kriminella som vill sko oss på våra nära & kära, vi är en resurs som bara har deras bästa för ögonen! Rötägg finns överallt, men sett till resten av samhället så tror jag att vår grupp mestadels består av precis det motsatta, trots att vi får stå ut med misstro o arbeta i motvind, år efter år.
  Att vi orkar beror på att inget är viktigare än våra anhörigas välbefinnande! Jag kommer kämpa för mitt barn till mitt sista andetag o jag beklagar Regner, Svensson o de andra för deras brist på insikt o vett. En dag får de förhoppningsvis stå till svars för det sätt det hanterat detta, må det ske snart!

 3. Katrin Eriksson

  Snedsegling för regeringen…
  Blir så vansinnigt trött på att ytterst några fås fel ska tillåta att förstöra livet för så många. Var finna rimligheten och folkvettet? Vi har inte dygnet runt-assistans för vår dotter trots egentligt behov och i om det så finns ingen möjlighet att orka genomföra arbete utanför hemmet då man inte får sova om nätterna utan vi har fått lösa det så att mannen har sin dygnsvila då dottern är i skolan och jobbar sen som hennes assistent. Vi har även utomstående assistenter.
  Men får inte min man jobba som assistent så kommer han att gå under, han orkar inte annat arbete samt det enorma föräldraansvar som vi fått påökt av efter neddragning av assistanstimmar. Jag är tyvärr själv handikappad och står inte på benen alla dagar varför min man nästan måste ses som ensamstående förälder.
  Dessutom försvinner det sista av vår familjeintegritet om vi alltid ska ha utomstående människor här, det får aldrig bara vara vi. Det är inte lätt att leva som i ett skyltfönster hela tiden.

  Det är bara att hoppas att denna regeringen åker ut fortare än kvickt, de har en genomrutten människosyn och grav inkompetens samt inget folkvett!

 4. Ulrika Livbom

  Vart är detta på väg???
  Jag jobbar som personlig assistent åt en ung kvinna , en tjej som är i stort behov av trygghet i sin vardag, en trygghet som faktiskt främst hennes föräldrar står för. Vi andra som arbetar hos henne står henne naturligtvis också nära men ingen kan ersätta den grundläggande tryggheten och ovillkorliga kärlek som en förälder kan ge, det förstår väl alla som själv har barn, med eller utan funktionsnedsättning.
  Förstår ärligt talat inte meningen med detta, man säger att föräldrar inte ska jobba med sina barn eller jo kanske lite…. Det visar, tycker jag, att förslaget är taget ur luften i någon form av desperat åtgärd för att visa sin makt över människor som redan går på knäna. Vidriga förslag detta, helt utan verklighetsförankring.
  Självklart ska fuskare sättas dit och det rejält men att slå på familjer i kris är inte den rätta vägen , det kommer att skapa kraschade familjer och ohälsa på många plan, något som i förlängningen kommer kosta samhället en massa mer pengar, detta är en förvirrad kortsiktig plan.
  Det är väl en självklarhet att föräldrar ska få vårda sina barn, det är ju dem som har den största kunskapen om sitt barn, annat vore vansinne! Hoppas med hela mitt hjärta att detta vansinne, denna häxjakt på brukare och deras familjer upphör snarast så de får fortsätta leva och må så bra de kan, de har det nog jäkla jobbigt som det är!
  / Ulrika Livbom

 5. Val 2018
  Om sossarna ska ha någon som helst chans i valet 2018 tror jag att ni behöver tänka om!

 6. Thomas Juneborg

  Spara pengar till varje pris…
  Finns bara en sak att säga.

  Det Stig Svensson vill föreslå handlar bara om att anhöriga ska jobba mer ideellt, d v s spara pengar åt Maggan.

  Tror dock inte mycket blir verklighet då protesterna blir för stora.

 7. Carola Ankar

  Stig Svensson, du behöver kontakta mig omedelbart!
  Jag vill att du, i ditt förslag, beordrar utomstående assistenter att stanna kvar och hålla den drabbade vid liv dygnet runt oavlönat när kommunerna, Försäkringskassan och kammarrätterna bryter mot både EU:s grundläggande rättigheter samt FN:s mänskliga rättigheter genom avslag, indragningar mm.
  För sedan i fredags, när min son förlorade rätten till liv, finns inga utomstående assistenter kvar utan det flydde skeppet som… ja du vet vad.
  Kvar står bara vi fullblodsidioter till anhörigvårdare och krigar oss fördärvade för att hålla grabben vid liv.
  Jag vill också ha klara besked, vi har således samma rätt att bara skita i allt med tanke på vad du föreslår?

 8. Vad säger våra fack om detta?!
  Vad säger facket om detta?! Jag är också med i kommunal och anhörigassistent. Tala om kaos om detta skulle bli verklighet! Många tillhör även andra fack!

 9. Liselotte Lind

  Anhöriga en nödvändighet!
  För oss har det varit räddningen med familj som kan jobba. Att leva med främmande personer 24/7 är en stor påfrestning! Vi har mest utomstående men lite tid då maken hjälper mig.
  Vi har för att undvika fuskpratet löst det så att han har sämst lön, fast ob, dvs lägsta ob och den är alltid densamma oavsett vardag kväll eller storhelg. För oss är det viktigt att visa att det är vår ensamtid som är det viktiga. Inte pengarna, jag blir så upprörd över förslaget angående anhöriga.
  Vi som har assistans är vanliga människor som redan drabbats rejält av påfrestningar på äktenskap, barn etc varför ta ifrån oss något som fungerar? Är det inte kvaliten som är viktigast? Att våra liv fungerar så bra det går. Ska myndigheter styra det? Vad blir konsekvenserna? Jag ser ökad påfrestning på familjer o skilsmässor, psykisk ohälsa osv.
  Tänk ett steg längre innan ni klubbar detta. Allt handlar ju om ekonomi så se över där istället. Bevilja tex max 2 anhörig semester resor/ år, eller på annat sätt gör det mindre attraktivt att kunna fuska. Sätt inte en boll i rullning som ni inte har kontroll på!

 10. Välkommna till sossarnas helvete!!!
  Typiskt sossarna! Staten bestämmer! Vill ni som röstar på dem ha det så?!

 11. Behnaz Mostafavi

  Det här blir bara värre och värre!
  Tack, Stig Svensson, för att du vill skydda MITT BARN från MIG!
  Vilka fördomar har du och dina uppdragsgivare om funkisföräldrar?!
  Kom och tillbringa en enda dag med oss! Det kanske kan öppna dina ögon!

 12. Allt som är gratis är gott
  Precis som anonym först skrev så är anhöriga eftertraktade som gratis omvårdare tills föräldraansvaret försvinner. De duger så bra så länge de är gratis.

  När anhöriga får betalt för att ta hand om sin släkting ses de plötsligt som ogina människor som profiterar på den stackars funktionsnedsatta. Detta är den syn som präglat vårdens och det sociala arbetets löneutveckling… Ett kall behöver inte avlönas alltså måste många anhöriga vara onda… Om anhöriga endast ges delvis och lite betalt så undkommer man de ondskefulla anhöriga och får bara de som drivs av kallet kvar.. Är det så man tänkt? Eller tänker man att de dumma blödhjärtade anhöriga kommer arbeta lika bra gratis till mindre än halva summan?

  Hur är det om de anhöriga börjar arbeta hos varandras funktionsnedsatta barn?
  Är de anhöriga som då är icke anhöriga fortfarande onda då?
  Sitter den ondskan i så fall i att man har en funktionsnedsatt släkting? Vill man bara vara ond mot en funktionsnedsatt som man är släkt med.. eller är anhöriga generellt elakt folk med ont uppsåt?
  Betyder det att alla anhöriga ska kollektivt straffas och pekas ut för att fördomsfulla utredningar som generaliserar grovt i en icke homogen skara människor vars enda gemensamma faktor är omsorg om sin anhöriga ?
  Tänk om de tackar nej till ert frikostiga erbjudande om samma jobb till reducerad lön?

 13. Oigenomtänkta maktfasoner
  Varför blir jag inte förvånad över Regnérs utspel? Det enda hon hittills har kunnat visa är att hon vill utöva sin maktposition oavsett vem som drabbas. Det är inte hon som behöver ta alla konsekvenser! Hoppas dock innerligt att karma slår till snart.
  Vad hände med självbestämmanderätt över sitt liv? Varje familj ska själv kunna bestämma hur de vill ha det. Min dotter är vuxen och jag vill bara vara mamma. Tack vare hennes assistenter, med många timmars handledning, har vi sedan 1,5 år fått ett vettigt liv. Och jag bara väntar på när mattan dras bort under mina fötter. Jag har inget som helst förtroende för vår regering. Även om vi för tillfället har det bra, så har jag många bekanta som kämpar och det är inte ok!
  När får vi lugn och ro någon gång? Jag kan inte slappna av och vet aldrig när situationen förändras till det sämre igen. Kan aldrig planera över en längre tid. Så många gånger har jag fått ändra arbetstider för att jag inte fått hjälp och fått hoppa in som assistent….och detta vill de begränsa??! Som vanligt har Regnér ingen aning om hur verkligheten ser ut. Denna häxjakt måste ta ett slut nu!
  Till er föräldrar: kämpa på… era barn har bara er! Ni är bäst!

 14. Hur kom Stig Svensson fram…
  Hur kom Stig Svensson fram till denna slutsats? Ser gärna att han redovisar i siffror hur många som farit illa och på vilket sätt.

  Känslan är att Stig (och Åsa) saknar ingående kunskap och förståelse för hur det fungerar i verkliga livet.

 15. Vem utanför familjen vill…
  Vem utanför familjen vill jobba en timme mitt i natten, vem vill jobba en timme på morgonen, vem vill hoppa in med kort varsel en söndagmorgon kl 7? Att begränsa anhörigassistansen är ju enbart för att spara pengar. Idag är det svårt att få tag i assistenter och får inte föräldrarna jobba, ja men då slipper ju FK betala assistansersättningen. Detta kommer ju staten spara enorma summor på.

 16. Anhörigbegränsning ett hån och fult sätt att spara pengar
  Ja hur lätt är det att hitta assistenter som klarar uppdraget? Som stannar mer än kort period för att jobbet är för tufft och yrket ett genomgångsyrke och som ger våra barn med stora behov men tydligen utan rättigheter till ett säkert och jämlikt liv. Lämpliga assistenter växer inte på träd direkt.

  Om man sedan tvingas säga upp sig för att arbetsmarknaden inte vill ha någon som bara jobbar 40-50% trots högskoleutbildningar i bakfickan och 18 års erfarenhet. Det är tufft att vaka vaket varannan natt och dagtid när man borde sovit så ska alla 200 planerade vårdbesök utföras av oss föräldrar också. Och sköta ett jobb proffsigt samt alltid vara jour för att rädda dotterns liv.

  Det finns ju inte ens korttids som klarar uppdraget säkert vad gäller vår dotter. Blir så jävla trött (ursäkta franskan) men det är ju bara ett säkert sätt att spara pengar och ändå veta att jobbet blir utfört.

 17. Eva Brännvall-Karlsson

  Föräldrar vill sina barn väl
  Det är verkligen märkligt att anhörig skulle vara sämre assistent, vi arbetar massor gratis, och det normala är väl ändå att en förälder vill sitt barn väl. Det vore väldigt svårt att först få ett annat arbete när man är 54 år, och att efter det orka vara mycket med sin anhörige handikappade. Då vi ingår i assistansen så ser vi att brukaren har det bra, och kan då få vara ledig när vi är ledig. Nog tror jag brukaren skulle fara mer illa med bara icke-familj som assistans.
  Det måste bli ett evigt slut med förföljelsen på oss, vi är människor vi med. Brukaren vill nog med få välja vem som ska vara i dennes liv. Det finns så många brukare som MÅSTE ha kontinuitet i sitt liv för att fungera, som har svårt med förändringar, assistenter ledsnar, söker ”bättre” arbeten, det gör inte anhöriga.
  Sen är i många fall assistansbolag mycket bättre än kommunen, mer kunskap, skräddarsytt för brukaren. Det är hög tid att ge oss ro nu.
  Mvh/Eva

 18. Anhörigassistans är viktig
  Vem är du Stig Svensson att bestämma vem och vilka som ska vara assistenter åt brukare? Man har det svårt nog med livet med ett barn med funktionsnedsättning, vill man då som förälder jobba som assistent, så får man det! Det ska du sluta att ifrågasätta! Tänk den dagen då du behöver assistans men inte får välja efter dina förutsättningar, Stig, usch!!!

 19. Dåligt argument!
  Det finns många fall där brukare har farit väldigt illa när det varit assistenter som inte är anhöriga till brukaren – ska den assistansen också begränsas?
  Enligt utredarens resonemang skulle den då kunna begränsas till 50%… På vilket sätt skulle det motverka att en del brukare far illa? Snarare tillfogar man mycket mer skada (samtidigt som man ju sparar massor av pengar förstås… ) och blir orsaken till att många fler brukare far illa när assistansen reduceras så kraftigt.
  Dessutom, om man ska jämföra är det nog mycket större risk för att en brukare inte skulle få rätt bemötande av en utomstående assistent än av en anhörig.
  Har man kollat? Nej, att begränsa anhörigassistans är inte en lösning på att några enstaka anhöriga har behandlat sina brukare illa, bara en riktigt dålig ursäkt för nedskärningar och ett mer inhumant förhållningssätt mot de mest sårbara i samhället och deras familjer!
  Det kommer tyvärr alltid att finnas anhöriga som behandlar sina släktingar illa, och att de råkar ha assistans ska väl inte påverka alla fantastiska familjer och släktingar som sluter upp och hjälper till genom assistans. Det borde ses som det mest naturliga i världen att man tar hand om de närmsta, i den här utredningen får man det nästan att verka onaturligt och farligt med anhöriga…

 20. Man måste få välja själv!
  Kan bara instämma med inlägget ovanför! Bra skrivet! Okunskap hos utredarna, de borde prata med de ”drabbade” istället för att komma med egna teorier. Det passar sig inte! Denna frågan är för allvarlig och viktig för det. Det handlar om hela livstillvaron för människor. Människor som inte själva valt sitt funktionshinder eller förutsättningar i denna välden, Då ska ingen liten drullputte tro att han kan bestämma hur deras liv ska se ut baserat på egna mindre intelligenta funderingar.

 21. MYCKET väl talat, du insatta…
  MYCKET väl talat, du insatta människa som anonymt kommenterade 13/12 16.36!

 22. Anhörigassistans är nödvändig – garantera trygghet & säkerhet
  Vi måste få fakta på hur många det är – är det speciella situationer. Jag har svårt att tro att anhöriga som grupp inte vill sin funsktionsvarierade anhörigas bästa… Känns som anhörigdiskriminering att peka ut en grupp som olämpliga.
  Vi läser nästan dagligen om hur funktionsvarierade som utsätts för grova sexuella ofredanden på boenden, i färdtjänst, de uttnyttjas i prostitution pga sina begåvningshandikapp, gode män förskingrar deras pengar, personal som anmäler sina kolleger för att psykiskt misshandla de boende bli utfrysta och omplacerade… Det är inte bara att fara illa … det är grovt kriminellt. De flesta får bättre assistans och skyddas just från att fara mycket illa när de har anhörigassistans.
  Att alla som har anhörigassistans ska straffas för att några få har använt det fel är bara ytterligare ett sätt att spara pengar. Om man värnar de funktionsvarierade så måste man sätta deras behov i centrum – inte fokusera på besparingar!
  Det är en stor spännvidd på hur behoven ser ut – man måste alltid utgå från individens bästa. Men kontinuitet är alltid viktig, de anhöriga har en unik ingående kunskap om behov som är livsviktiga som inte kan ersättas av utomstående assistenter – det tar många år för utomstående att lära sig det … en del slutar efter några år… då måste anhöriga finnas med .

  Redan idag får man som anhörig rycka in utöver den assistans man redan utför när icke anhörig assisten är ex sjuk.
  Om anhörigassistansen skulle begränsas skulle det betyda att anhöriga andå får jobba utan ersättning, större risk att det blir negativt för de assistansberoende … då anhöriga inte kan ha ett lönearbete – bristande ekonomi, risken är stor att man drabbas av ohälsa. Resten av familen drabbas.
  Många assistansberoende ör på förskolenivå hela livet – man måste se på individens behov och inte den fysiska åldern. Det bär förmågor och behovet som ska styra – inte ålder?

  Har man verkligen tagit till sig kunskap från brukarrörelserna?

 23. Cecilia Öhrn

  Vill bara ge bifall till …
  Vill bara ge bifall till ”Anonym” som redan kommenterat! Håller med om allt.
  Utredaren och Åsa Regnér måste sätta sig in i frågan på riktigt, i så fall förstår de varför anhörigassistans många gånger är nödvändig och att det är vansinne att begränsa den – lika vansinnigt som det vore att begränsa boenden till följd av att det finns sådana som fungerar dåligt.

 24. Anhörigassistans fyller viktig funktion
  Att ett antal brukare farit illa pga anhörigassistans måste ju ställas mot att många får bättre assistans och kanske skyddas just från att fara illa när de har anhörigassistans. Har man tittat på hur många detta är i förhållande till dem som far illa?
  Resonemanget att alla som har anhörigassistans ska straffas för att några få har använt det fel känns verkligen som ett illa förtäckt försök att skära ner i LSS-kostnaderna. Om syftet verkligen var att värna det viktiga stödet så skulle man titta närmre på varför en del väljer anhörigassistans, och då upptäcka att det finns viktiga skäl till att man valt det som handlar om att sätta brukarens behov i centrum.
  Beroende på hur funktionsnedsättningen ser ut kan brukaren ha ett stort behov av t ex kontinuitet (vilket är svårt att uppnå då assistansyrket är ett genomgångsyrke för många), trygghet som man får med anhöriga som inte kan ersättas av utomstående assistenter, eller kommunikation och ingående kunskap om brukaren som man kan vara helt beroende av för att faktiskt må bra i sin vardag – och inte fara illa – och som det kan ta många år för utomstående att tillägna sig.
  Med tanke på att det kan vara svårt att ens få behålla assistenter under flera år, så är det fullt möjligt att man aldrig riktigt kan bygga upp den tryggheten och kommunikationen med utomstående assistans.
  Vår familj är själv i den situationen att den bristande kommunikationsförmågan och sårbarheten för psykisk ohälsa gör det svårt att ta in en utomstående assistent, åtminstone under de närmsta åren.
  Om anhörigassistansen skulle begränsas för oss skulle det endast medföra att den person i vårt hushåll som står närmast barnet skulle få jobba utan avlastning (som idag tillhandahålls av andra anhöriga), vilket med största sannolikhet skulle leda till ohälsa, som i sin tur skulle ha en dominoeffekt på resten av familjen.
  Logiken brister också i att bara för att man tar bort ersättningen för anhörigassistans innebär det ju inte att den försvinner, bara att vi som gör det får jobba oavlönat och tampas med både överbelastning och ekonomisk stress istället. Som någon sa: ”jag fattar inte riktigt.. när vi är oavlönade duger vi men om vi får betalt då far plötsligt brukarna illa..”.
  Jag reagerar också på att man tänker sig att reglerna ev kan vara mer generösa för förskolebarn – då har man ju inte förstått att många brukare befinner sig på förskolbarns eller grundskolebarns nivå under hela livet. Är det inte förmågorna och behovet som ska styra snarare än ålder?
  Man undrar lite vad utredarna har för faktisk kunskap och erfarenhet på funktionshinderområdet. Jag ser många luckor i förståelsen bara i de resonemang som förs här ovan.
  Nej, gör om och gör rätt – ta in inifrån-perspektivet och fokusera på att värna det som gör att assistansen faktiskt kan göra skillnad för många, däribland möjligheten att anpassa efter individuella behov.
  Och glöm inte att alla, även du som är utredare eller beslutsfattare eller någon du älskar, kan drabbas av livet på ett sätt som gör att du kan behöva assistans under resten av livet. Vill du då ha möjlighet att välja någon eller några i din familj som assistenter eller vill du förlita dig helt på utomstående som byts ut en gång i halvåret?

Kommentarer är stängda.

STÄNG
Skip to content