Åshilde Selboe: Det måste få ta tid att gå från barn till vuxen i vården

Övergången från barn till vuxen inom sjukvården måste få ta tid, säger Åshild Selboe, projektledare inom Unga funksjonshemmede i Norge.
Vi träffar henne i samband med att Riksförbundet Sällsynta diagnoser startar upp ett projekt om att förbättra övergången till vuxensjukvården.

Många problem är likartade i Sverige och Norge – men många svenskar sneglar avundsjukt på utvecklingen i Norge.

Åshild puffar för ett nytt arbetssätt som redan finns på Akershus universitetssjukhus, en modell som nu sprids till allt fler sjukhus i Norge.

– Där ser man övergången som en process över flera år, säger Åshild. För att få en bra övergång måste den planläggas noga och både brukare och personal måste vara med i planeringen. Det är också viktigt att man som ung får veta att man tar över ansvaret vid en viss tidpunkt.

I den nya norska modellen ser man övergången som en gradvis förändring, där ungdomen får flera år på sig att ta över ansvaret från sina föräldrar.

Nu kämpar Unga funksjonshemmede för att modellen ska införas över hela Norge så snart som möjligt.

– För unga med sällsynta diagnoser är det ännu viktigare att övergången blir bra. De träffar ofta personal som inte har så mycket kunskap om deras diagnos, däremot har deras föräldrar ofta tagit en mycket aktiv roll. Om övergången inte fungerar bra då så blir det väldigt mycket anvar på den enskilde som blir vuxen.

Åshild är osäker på hur lång tid det kommer att ta innan Akershus-modellen får genomslag i hela Norge, men trenden är ändå tydlig, menar hon.

– Vi ser ett ökande intresse och en politisk vilja mot mer ungdomsvänlig vård. Samtidigt känner vi oss väldigt otåliga. Detta är en viktig sak för oss, många unga får inte den hälso- och sjukvård som de borde få, säger Åshild.

Samtidigt är Åshild osäker på om Norge verkligen leder utvecklingen.
– Det finns liknande övergångsprojekt i Danmark som delvis har kommit längre.

Och när det gäller ungdomshälsa fram­håller hon Sverige som föregångare.

– I Sverige är ungdomshälsa en egen specialisering vilket har gett ökat fokus på ungdomar. Den svenska barnläkaren Kristina Berg Kelly har i många år haft en central roll för utvecklingen, säger Åshild Selboe.

Fakta om Unga funksjonshemmede

Unga funksjonshemmede är en sam­lingsorganisation för 33 olika funktionshinderförbund, varav några har inriktning på sällsynta diagnoser.

Arbetsmarknad är en viktig fråga. ”Mitt handikapp är att jag inte har ett jobb att gå till” är den tänkvärda rubriken på en jobbkampanj som man drivit.